Pluto, Charon & Co

nh-color-pluto-charonPluto en Charon (Maan Pluto). In de Kuiper-belt zwermen meer dan 200 van dit soort lichamen rond (TNO’s, Plutino’s, Cubewano’s) met bijna allemaal een sterke Plutonische werking (confronterend, transformerend, obstruerend, alles of niets etc.). Momenteel werk ik aan een boek hierover.Salacia en Sila-Nunam zijn Kuiper-belt objecten met een meer Neptunus-achtige werking, net als Ceto, een SDO (Scattered Disc Object) dat in de analyses tot nu toe sterk met beelden, foto’s, afbeeldingen te maken lijkt te hebben, net als Neptunus.

Omdat TNO’s en overige erg langzaam lopen (omloop ca 250-270 jaar) hebben ze veel invloed op de heersende tijdgeest. Hoe, dat zal de komende decennia meer uitkristalliseren, aangezien dit nu nog een nieuw onderzoeksterrein is.

Advertenties

Chakraklanken

VitalCharging-logoVoor ex en nieuwe deelnemers aan mijn workshop PEZ (Psycho-Energetisch Zelfmanagement), ter ondersteuning van de oefening van Igor Saveljev, zijn dit de chakraklanken:

1 – wortel – LAM of LANG; kleur rood
2 – sacraal – VAM of VANG; kleur oranje
3 – solar plexus – RAM of RANG; kleur geel
4 – hart – YAM of YANG; kleur groen
5 – keel – HAM, HANG of CHANG; kleur hemelsblauw
6 – derde oog – AUNG of HAM-SAH; kleur indigo
7 – kruin – OHM, AUM of stilte; kleur violet

Zie voor zeer compleet tattwa / chakra overzicht pag 73 van VAMACHARA, hf 2B

Voor PEZ zie adamah.nl/PEZworkshop.html  Volgende workshop 21 februari 2016

Zwarte Maan en Priapus

Lilith_(John_Collier_painting)Zwarte Maan
Zwarte Maan zet in diepste essentie het bewust worden van iets om in bewustzijn met een niet te onderdrukking neiging dit bewustzijn in actie en daad om te zetten, dus manifest te maken. Bewustzijn is een Aarde-faculteit. Aarde is de kwintessens van de Elementen Vuur, Water en Lucht.  Zwarte Maan is hierin een dwingende en uitgesproken Plutonische energie (barsten of buigen). Wanneer we dit extreme bewust worden van iets doortrekken in de persoonlijke groei door obstakeloverwinning zien we bij Zwarte Maan doorgaans dat de “vloek” wordt opgeheven zodra we voor de volle 100% besluiten het helemaal zelf te doen. Dat wil zeggen dat we bij de problemen die de positie van de Zwarte Maan ons opwerpt in het betreffende huis en teken, stoppen te leunen op de schouders van anderen of omstandigheden cq maatschappij, maar zelf het diepe inspringen met enkel het zelfvertrouwen in eigen kracht en geest en talent.
Zwarte Maan geeft in een huis weer wat geweigerd wordt, wordt gedeformeerd, gesaboteerd. In een teken purgeert Zwarte Maan alle negatieve eigenschappen van dat teken totdat men zich van de positieve energie van dat teken bewust is en deze bewust blijft koesteren. In combinatie met een gevoelig punt of hemellichaam versterkt Zwarte Maan de kracht ervan, ten goede en ten kwade en purgeert aldus de manifestatie van diens eigenschappen totdat men zich de essentie van het hemellichaam of gevoelig punt in diens complete umfeld van teken, huis, graad en aspectering intens bewust geworden is.
De planeet Orcus heeft een sterke verwantschap met de Zwarte Maan i.p.v. weigering in relatie tot het verwerven van integriteit/echtheid/authenticiteit gebruikt Orcus een reële of psychische status van gevangenschap of verbanning.
Zwarte Maan is verdeeld over de Ongecorregeerde (osc. Apogee) die de echte koers weergeeft van dit punt en de Gecorrigeerde Zwarte Maan (mean Apogee) die de gemiddelde koers van dit punt weergeeft. Beide punten zijn even belangrijk. Ze hoeven niet in het zelfde teken of huis te staan. Het is makkelijk als ze dat wel doen en een extra complexiteit wanneer niet.

Priapus
Priapus is het spiegelpunt van Zwarte Maan en vooral complementaire deel. In negatief opzicht is Priapus een vluchtweg om de genadeloosheid van de Zwarte Maan te ontwijken, echter Zwarte Maan en Priapus zijn elkaars aanvulling. Priapus wordt vaak omschreven als een punt van flow, een hoorn des overvloeds waar alles van een leien dakje gaat. Dit klopt in oppervlakkige zin. Om Priapus echt als een hoorn des overvloeds te laten werken moet de Zwarte Maan juist niet ontweken worden, maar moet het proces worden voltooid, uitgewerkt. Pas dan gaat Priapus full power en is hij niet langer een susser van Zwarte Maan terreur, maar een teamkracht die de positieve Zwarte Maan-kracht catalyseert. Priapus trekt vrij moeiteloos de giften en zegeningen aan van het huis waarin het staat en is een wind in de rug om de positieve eigenschappen van het betreffende teken te manifesteren, echter zonder rijpheid. Deze komt zoals aangegeven pas na de Zwarte Maan integratie.

Nieuwe Astrologie – de complementaire scope

kleurencirkel_complementair zodiackEen van de grootste valkuilen van de astrologie is mijns inziens de zodiak zelf. De zodiak heeft een lange geschiedenis achter de rug met diverse switchen. De eerste switch was die van Maanzodiak naar Zonnezodiak. De volgende ontwikkeling was die naar een zodiak van sterrenbeelden van gelijke grootte, waarna deze knoop met de switch van siderisch naar tropisch werd doorgehakt. Zodiaks van verschillende culturen over de hele wereld verspreid algemeen worden veelal begrepen als een cyclische reeks van psychosferen. Deze opvatting is vanuit een cyclisch perspectief uiteraard juist. De vraag is of het cyclisch perspectief het meest praktische perspectief is, gemeten aan astrologie als probleemoplossend instrument dat die aspecten van de menselijke en wereldlijke complexiteit in kaart brengt waar andere middelen falen. Zodiak en horoscoopduiding verhouden zich zo, dat de duiding de zodiak niet per se het cyclische hoeft te implementeren. Veel werkbaarder is mijns inziens het complementair perspectief waarbij twee tekens de complementaire delen van een as vormen, waarvoor Martin Schulman meesterlijk scherp de voorzet gaf. Met name bij een persoonshoroscoopduiding wordt veel sneller diepte-inzicht en helderheid verkregen door niet met 12 tekens maar met 6 assen te werken van complementaire duotekens. Onze hele geschiedenis is onzinnig en aproductief gebaseerd op het dualistisch percipiëren van de wereld inclusief de spirituele krachten. Dit is een ontwikkeling die begon met Nomadenvolken uit Azië, Perzisch dualisme zo 1000 vCr. en die zich via Aristoteles’ miskleun van de Ene oorzaak der Dingen, en Plotinus abusievelijk gelijkstelling van het Ene aan God en het Goede, heeft uitgekristalliseerd. Vervolgens werd ze totalitair dankzij zowel de staatsreligies als hun mystieke offspring. Ik heb deze ontwikkeling, waarbij een gezond, natuurlijk percipiëren van de realiteit als spel en dynamiek tussen yin & yang, tussen goddelijk en godinnelijk, werd vervangen door een denken in zelfdestructieve absolutistische dogma’s, heel uitvoerig beschreven in mijn occult-filosofische hoofdwerk Vamachara – over God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith (Frontier Publishing 2012).

Zowel het profane als spirituele denken is tot aan vandaag dualistisch georiënteerd. Dualisme is echter iets tegennatuurlijks, iets kunstmatigs. Geen enkele schilder gebruikt de kleurencirkel bijvoorbeeld dualistisch. In de kunst heeft men het over complementaire kleuren, niet over vijandige, gepolariseerde kleuren, ondanks het feit dat ze pal tegenover elkaar staan gegroepeerd. Wanneer de we zodiak begrijpen in termen van zes assen i.p.v. twaalf tekens wordt ze daarmee meteen een heel stuk werkbaarder. Alle assen vertegenwoordigen immers een psychosfeer waarvan de tegenover elkaar geplaatste tekens geen tegenpolen zijn maar elkaars complementaire kracht. Het teken waarin de Zon staat is bijvoorbeeld de bewuste ik tegenover de onbewuste ik in het tegenoverliggende teken. Dit tegenoverliggende teken moet geïntegreerd worden, bewust gemaakt worden om het Zonneteken volledig tot z’n recht te laten komen.

Damocleïden, ex-kometen en retrograde asteroïden

hs-2013-52-c-xlarge_webDe bekendste Damocleïden zijn Damocles, (127546) 2002 XU93 en de retrograde-Centaur Dioretsa. Hidalgo lijkt astrologisch op een kleine Damocles en is waarschijnlijk ook een Damocleïde. Damocleïden kenmerken zich door een zeer excentrische baan, een roodachtige kleur en doordat ze zich gedragen als kometen zonder staart (coma). De gemiddelde diameter is 8 km en er zijn een kleine honderd lichamen kandidaat voor deze klasse.  (65407) 2002 RP120 Is een Damocleïde, een retrograde-asteroïde en een SDO.

Behalve bovengenoemde en (20461) Dioretsa, zijn er meer dan 60 retrograde- asteroïden ontdekt. Een aantal ervan hebben efemeride-nummers:
– (342842) 2008 YB3
– (65407) 2002 RP120
– (336756) 2010 NV1
– (343158) 2009 HC82 (NEO)
– (330759) 2008 SO218

Tot de groep van ex-kometen behoren verschillende typen:
– 4015 Wilson–Harrington (Apollo- asteroïde)
– 2060 Chiron (Centaur)
– 60558 Echeclus (Centaur)
– Pizarro (7968 Elst–Pizarro) (Eerst als komeet geclassificeerd en nu Main belt asteroïde)
– 118401 LINEAR (Main belt asteroïde en komeet met soms een coma)
– 3552 Don Quixote (Amor asteroïde, Mars en Jupiter crosser; vertoont zwak coma)

Astrologisch bestaat er het sterke vermoeden dat deze groepen buitenbeentjes voor grote veranderingen, verstoringen en schommelingen kunnen zorgen. Gegeven het feit dat Damocles conjunct stond met de Radix-Zon van de USSR in het jaar dat deze geheel uiteenviel en allerlei onafhankelijke staten, maakt een nauwkeurige studie van deze objecten zeer interessant. Het jaar 2015 werd in de jaarhoroscoop gedomineerd door Damocles en Hidalgo. In dit jaar zakte het geloof in de gevestigde orde en simultaan de stabiliteit van de gevestigde orde naar een dieptepunt. Zowel op schaal van burger versus systeem (de hele bank-discussie) als bijvoorbeeld op EU-niveau waar Griekenland zich ging afzonderen van de ijzeren regeldictatuur.

Asteroïde Toro: Brute kracht om wille van…

11193232_888335251189820_4050183411707154316_n

1685 Toro is een S-type (steenachtige) Apollo-asteroïde samengesteld uit L chondriet[1]. Toro is op 17 juli 1948 ontdekt door Carl A. Wirtanen als derde in de later fors uitgebreide klasse van de Apollo-asteroïden. De asteroïde werd vernoemd naar Betulia Toro, de vrouw van de astronoom Samuel Herrick.

Astrologisch kunnen we deze asteroïde associëren met bruutheid, wreedheid, krachtexplosies. Toro combineert Mars/Pluto/Saturnus/Uranus-energie. De asteroïde verhoogt de werkingsenergie van een planeet of punt (bv Zwarte Maan) waarmee Toro conjunct staat en maakt deze expliciet. Toro doet dat via onverwachte en plotselinge erupties of ongelukken. Nb. Harde aspecten van Toro, vooral op Toro zelf door de transiterende zijn ronduit gevaarlijk in de context van ongelukken. En erg ongebruikelijk waarschuwing in de moderne astrologie, maar de ervaring wijst het zo uit. Toro werkt kort, krachtig en vaak heel concreet.

In positief opzicht geeft de radix-Toro enorme kracht, bv in conjunctie met Maan in de geboortehoroscoop en inzicht in macht en machtsmisbruik; vooral in hard aspect met Mercurius.

1:  Chondrieten representeren het oudste en meest primitieve, oorspronkelijke materiaal uit de accretiefase, 4.5 tot 4.6 miljard jaar geleden, van het vroege zonnestelsel-in-wording. Ze zijn daarmee ouder dan de aarde zelf. De chondrieten ontlenen hun naam aan hun petrologische opbouw: ze zijn een agglomeraat van chondren (Engels: chondrules), sub-millimeter grote bolletjes ferro-magnesium silikaat. De chondren liggen meestal ingebed in een matrix bestaande uit een fijnkorrelige mix van silikaat, metaaldeeltjes, oxiden, sulfiden, en soms koolstof. In een gepolijste doorsnede van een chondriet zijn de chondren zichtbaar (met het blote oog, alhoewel een loep vaak wel helpt) als kleine ronde insluitseltjes. Een chondrische struktuur is uniek voor meteorieten, aardse gesteenten vertonen het niet.

TNO Varuna: Jupiter in Tweelingen het kwadraat

Varuna_artistic

Varuna (Minor Planet Center-nr 20000) is een planetoïde in de Kuipergordel met een geschatte grootte tussen de 900 en 1200 kilometer. De planetoïde werd op 28 november 2000 ontdekt door Robert S. McMillan. In eerste instantie kreeg dit object de aanduiding 2000 WR106. Later werd het omgedoopt tot Varuna, naar de oude Indische oceaangod Varuna.

De planetoïde beschrijft een baan rond de Zon ruim buiten die van Neptunus en wordt daarmee geclassificeerd als een Transneptunisch object (TNO)

Forensische astrologie wijst uit dat Varuna dominant in de horoscoop was van talloze gebeurtenissen die het wereldnieuws haalden. Varuna maakt grote impact op collectief bewuste. Werkt zeer sterk via de massamedia (Tweelingen). Is neutraal qua goed of kwaad.

Key word: Grow Big! Let wel: het expansieve effect van Varuna dat ook uit empirische testen binnen mijn eigen onderzoek expliciet naar voren trad is niet hetzelfde als populariteit. Voor dat laatste is Hylonome bijvoorbeeld een candidaat die nog meer onderzoek vereist op dit vlak. Philip Sedgwick associeert de positieve Varuna met regulering zonder dwang, meesterschap over de taken die men uitvoert. In negatief aspect legt Varuna de schuld van vertraging of mislukken buiten zichzelf. De gekozen autoriteit heeft mogelijk een Varuna-link. Varuna’s ontdekkingszon ligt in Boogschutter (expansie) en op de Tweelingen Boogschutter-as lijkt Varuna de expansie van Boogschutter te combineren met de massamedia (Tweelingen).

Voor het tijdschrift VAMzzz kon ik voor twee nummers een lanceerhoroscoop maken die Varuna exact op de midhemel plaatste en in beide keren bereikten we als nieuwkomend magazine meer dan 250.000 views wereldwijd in meer dan 80 landen.

Voor Varuna zou ik een orb nemen van binnen de 1 graad, net als ik dit aanraad voor de overige Kuiper-belt objecten. Conjuncties en opposities maken de meeste impact.

DOOOZz en de queeste voor het ultieme Lucid Dream-cupje

La nuit de Walpurgis by Nepo Constantin (1915 - 1976)

Diverse klanten die enige aanleg hadden voor lucide dromen melden mij dat met de DOOOZz Sleep Natural Bionite (webshop.dooozz.nl) het aantal lucide dromen toenam. Mensen zonder die aanleg melden vaak een sterke toename van dromen en het vermogen deze te herinneren. In doorlopende ontwikkeling is mijn zoektocht naar een lucide droom stimulator die ook werkt voor mensen zonder deze aanleg.

Tot nu toe is het eerste bescheiden succes geboekt met test City Disc met daarin opgenomen een variant obsidiaan en een aantal andere ingredienten waarmee het vasthouden van de herinnering aan dromen wordt bevordert in combinatie met de gewone DOOOZz Sleep Natural Bionite.

Dit verhaal blijft naar een happy ending streven, maar vraagt nog om veel extra testwerk en ontwikkeling.