Asteroide 5: Astraea, tussen Kali Yuga en Gouden Tijdperk

0-1
Astraea en Jupiter

Astraea werd ontdekt op  8 december 1845, 38 jaar nadat de eerste 4 grote asteroïden waren ontdekt en 1 jaar voor de ontdekking van Neptunus. Ze meet 117 km in doorsnee. Destijds werden asteroïden nog voor volwaardige planeten aangezien en tijdelijk was Astraea de twaalfde planeet. Een fraaie symboliek, want het afrondingsgetal 12 sluit aan bij de mythe van Astraea. Astraea was (net als Hekate) van oorsprong geen Griekse, maar Lybische godin van de Rechtvaardigheid. Volgens de legende was ze de laatste onsterfelijke god, die onder de mensen leefde aan het einde van het laatste Gouden Tijdperk. Toen dit tijdperk afliep en de mensen steeds onverschilliger en gewelddadiger werden kon Astraea, de mensenwereld niet langer verdragen en trok ze zich terug. Ze was de laatste god die verdween en volgens dezelfde legende zou ze ook de eerste zijn die terug zou keren, als het grote wiel der tijden gedraaid was en er opnieuw een Gouden Tijd zou aanbreken. Deze Astraea verschijnt dus daar waar Kali Yuga ten einde loopt.

Astreae is mogelijk een van de minst begrepen en meest genegeerde van alle asteroïden waar astrologen zich de laatste jaren over gebogen hebben. Astraea gaat net als Kuiperbelt-object Rhadamantus over recht, maar koppelt dit sterker aan natuurlijk, authentiek recht dan cultureel bepaald recht; waar overigens beide lichamen erg tot zelfs extreem gewetensvol kunnen maken afhankelijk van positie en aspectering. Astraea toetst goed en kwaad, recht en onrecht via gedachte, gevoel en intuïtie aan een intuïtief holistisch weten, een recht dat symbiotisch is met de intelligentie van het leven zelf; de zoê noêsis van de filosoof Proclus. Hier fuseert het menselijk bewustzijn aan de kosmos noêten, en wordt de frictie gevoeld tussen een sensitief, natuurlijk intelligent universum en een menselijke c.q. maatschappelijke, d.w.z. microkosmische puinhoop. Astraea waakt in essentie voortdurend over de balans tussen Rta (natuurlijke schepping) en Anrta (individualisering, technologisering, bureaucratisering, politisering en pragmatisering), en wil deformaties voorkomen. In die zin linkt Astraea recht aan karmisch bewustzijn en plaatst ze het tegenover litigatie, de pervertering van recht.

0-2
Astraea door Salvatore Rosa

Astraea was het symbool van de nieuwe tijdsbeweging in de Renaissance en in de persoonshoroscoop sterk vertegenwoordigd vinden we haar o.a. bij mensen die op een positieve manier de wereld willen verbeteren en veranderen, naar meer rechtvaardig en naar een leven in symbiose met de Aarde en natuur in plaats van de plundering en overheersing ervan. Ze is een inspirator, niet afland voor alle hervormers, die met menselijke waarden blijven werken en geeft een bijna sjamanistisch paar voelsprieten voor hetgeen je deformaties op astraal niveau zou kunnen noemen. Hiermee bedoelende het ontstaan, oprukken en dominant worden van negatieve gedachtevormen en gedachtengrids. De hele westerse samenleving drijft hier momenteel op en gaat er simultaan aan ten onder. Astraea opereert primair vanuit dat wat haar voelsprieten oppikken en wil deze impuls vormgeven en communiceerbaar maken; anders dan bijvoorbeeld Itokawa, een asteroïde die primair op de openbaarmaking sec van het scheve in het nieuws is gericht. Tussen de twee kan bij de juiste aspectering natuurlijk een erg vruchtbare kruisbestuiving plaatsvinden.  De tekens waar Astraea het meest sterk staat zijn Stier en Vissen, vanwege hun band met de echte, oorspronkelijke wereld en waarheid, hoewel veel astrologen Astraea, mijns inziens, ten onrechte bij Maagd plaatsen, een teken dat juist niet sterk is in holistisch inzicht, maar verdienstelijk op ander vlak. Astraea, indien in dominante positie in de horoscoop, geeft het leven van het individu een soort heroïsche dramatiek, waarin gefaald wordt of juist een grote overwinning behaald. Binnen een positieve flow kan Astraea inspireren tot grootse werken en een grootse voorbeeld-, of opinieleidersrol in tijden die schreeuwen om veranderingen of emancipaties. Types als Ricardo Semler, Vandana Shiva (conjunct Orius/2003C1; sextiel 1992QB1) of mensen die zich inzetten voor permacultuur, natuurlijk genezen, vrouwenrechten, etc. Astraea kan ook sterk aanwezig zijn in de horoscopen van columnisten, rapportagemakers, onderzoeksjournalisten, activisten, juristen – vooral op sociaal juridisch vlak, mensenrechten of milieurecht.

0-4
Astraea komt als eerste god terug bij het gloren van het Gouden Tijdperk

In negatieve zin kan Astraea zeer obsessief maken, ontvankelijk of mediamiek van alles oppikkend, maar de informatie in verkeerde banen leiden. In positieve zin herstelt ze dingen in hun oorspronkelijke staat, maakt heel, zet ze recht, integreert ze zaken met elkaar tot een nieuwe werkbare status. Ze weet welke koers er moet worden ingezet om dingen puur en helder, schoon en transparant te houden.
Een gevaar bij Astraea is de neiging tot obsessie, die uiteraard de keerzijde van de medaille van het intuïtief holistisch weten is (kennis vergaard door het éénworden met iets, en daaruit terugkeren). Dit treedt vooral naar voren bij hevige teleurstelling als gevolg van het spaaklopen van de hier zeer verheven idealen op een niet-nadenken-maar-meedoen-wereld die verslaafd lijkt aan de status van ongeleid projectiel. Ofwel doordat men nul op rekest krijgt ofwel doordat men niet de aanvullende ondersteunende kwaliteiten heeft om Astraea’s aspiraties te realiseren. Een en ander kan leiden tot onbevredigende eindresultaten, niet afgemaakte zaken, de naald die steeds blijft hangen, het leven werkeloos aan zich voorbij zien trekken, integratieproblemen, niet kunnen stoppen met iets, het te lang de voltooiing van iets uitstellen, onacceptabele situaties of mensen blijven tolereren of in sommige gevallen paranoïde schizofrenie of aanverwante geestestoestanden. Belangrijk is, bij een geafflicteerde Astraea, een goed onderscheid te kunnen maken tussen toewijding en obsessie.

© Benjamin Adamah 2016

Advertenties