Asteroide 5: Astraea, tussen Kali Yuga en Gouden Tijdperk

0-1
Astraea en Jupiter

Astraea werd ontdekt op  8 december 1845, 38 jaar nadat de eerste 4 grote asteroïden waren ontdekt en 1 jaar voor de ontdekking van Neptunus. Ze meet 117 km in doorsnee. Destijds werden asteroïden nog voor volwaardige planeten aangezien en tijdelijk was Astraea de twaalfde planeet. Een fraaie symboliek, want het afrondingsgetal 12 sluit aan bij de mythe van Astraea. Astraea was (net als Hekate) van oorsprong geen Griekse, maar Lybische godin van de Rechtvaardigheid. Volgens de legende was ze de laatste onsterfelijke god, die onder de mensen leefde aan het einde van het laatste Gouden Tijdperk. Toen dit tijdperk afliep en de mensen steeds onverschilliger en gewelddadiger werden kon Astraea, de mensenwereld niet langer verdragen en trok ze zich terug. Ze was de laatste god die verdween en volgens dezelfde legende zou ze ook de eerste zijn die terug zou keren, als het grote wiel der tijden gedraaid was en er opnieuw een Gouden Tijd zou aanbreken. Deze Astraea verschijnt dus daar waar Kali Yuga ten einde loopt.

Astreae is mogelijk een van de minst begrepen en meest genegeerde van alle asteroïden waar astrologen zich de laatste jaren over gebogen hebben. Astraea gaat net als Kuiperbelt-object Rhadamantus over recht, maar koppelt dit sterker aan natuurlijk, authentiek recht dan cultureel bepaald recht; waar overigens beide lichamen erg tot zelfs extreem gewetensvol kunnen maken afhankelijk van positie en aspectering. Astraea toetst goed en kwaad, recht en onrecht via gedachte, gevoel en intuïtie aan een intuïtief holistisch weten, een recht dat symbiotisch is met de intelligentie van het leven zelf; de zoê noêsis van de filosoof Proclus. Hier fuseert het menselijk bewustzijn aan de kosmos noêten, en wordt de frictie gevoeld tussen een sensitief, natuurlijk intelligent universum en een menselijke c.q. maatschappelijke, d.w.z. microkosmische puinhoop. Astraea waakt in essentie voortdurend over de balans tussen Rta (natuurlijke schepping) en Anrta (individualisering, technologisering, bureaucratisering, politisering en pragmatisering), en wil deformaties voorkomen. In die zin linkt Astraea recht aan karmisch bewustzijn en plaatst ze het tegenover litigatie, de pervertering van recht.

0-2
Astraea door Salvatore Rosa

Astraea was het symbool van de nieuwe tijdsbeweging in de Renaissance en in de persoonshoroscoop sterk vertegenwoordigd vinden we haar o.a. bij mensen die op een positieve manier de wereld willen verbeteren en veranderen, naar meer rechtvaardig en naar een leven in symbiose met de Aarde en natuur in plaats van de plundering en overheersing ervan. Ze is een inspirator, niet afland voor alle hervormers, die met menselijke waarden blijven werken en geeft een bijna sjamanistisch paar voelsprieten voor hetgeen je deformaties op astraal niveau zou kunnen noemen. Hiermee bedoelende het ontstaan, oprukken en dominant worden van negatieve gedachtevormen en gedachtengrids. De hele westerse samenleving drijft hier momenteel op en gaat er simultaan aan ten onder. Astraea opereert primair vanuit dat wat haar voelsprieten oppikken en wil deze impuls vormgeven en communiceerbaar maken; anders dan bijvoorbeeld Itokawa, een asteroïde die primair op de openbaarmaking sec van het scheve in het nieuws is gericht. Tussen de twee kan bij de juiste aspectering natuurlijk een erg vruchtbare kruisbestuiving plaatsvinden.  De tekens waar Astraea het meest sterk staat zijn Stier en Vissen, vanwege hun band met de echte, oorspronkelijke wereld en waarheid, hoewel veel astrologen Astraea, mijns inziens, ten onrechte bij Maagd plaatsen, een teken dat juist niet sterk is in holistisch inzicht, maar verdienstelijk op ander vlak. Astraea, indien in dominante positie in de horoscoop, geeft het leven van het individu een soort heroïsche dramatiek, waarin gefaald wordt of juist een grote overwinning behaald. Binnen een positieve flow kan Astraea inspireren tot grootse werken en een grootse voorbeeld-, of opinieleidersrol in tijden die schreeuwen om veranderingen of emancipaties. Types als Ricardo Semler, Vandana Shiva (conjunct Orius/2003C1; sextiel 1992QB1) of mensen die zich inzetten voor permacultuur, natuurlijk genezen, vrouwenrechten, etc. Astraea kan ook sterk aanwezig zijn in de horoscopen van columnisten, rapportagemakers, onderzoeksjournalisten, activisten, juristen – vooral op sociaal juridisch vlak, mensenrechten of milieurecht.

0-4
Astraea komt als eerste god terug bij het gloren van het Gouden Tijdperk

In negatieve zin kan Astraea zeer obsessief maken, ontvankelijk of mediamiek van alles oppikkend, maar de informatie in verkeerde banen leiden. In positieve zin herstelt ze dingen in hun oorspronkelijke staat, maakt heel, zet ze recht, integreert ze zaken met elkaar tot een nieuwe werkbare status. Ze weet welke koers er moet worden ingezet om dingen puur en helder, schoon en transparant te houden.
Een gevaar bij Astraea is de neiging tot obsessie, die uiteraard de keerzijde van de medaille van het intuïtief holistisch weten is (kennis vergaard door het éénworden met iets, en daaruit terugkeren). Dit treedt vooral naar voren bij hevige teleurstelling als gevolg van het spaaklopen van de hier zeer verheven idealen op een niet-nadenken-maar-meedoen-wereld die verslaafd lijkt aan de status van ongeleid projectiel. Ofwel doordat men nul op rekest krijgt ofwel doordat men niet de aanvullende ondersteunende kwaliteiten heeft om Astraea’s aspiraties te realiseren. Een en ander kan leiden tot onbevredigende eindresultaten, niet afgemaakte zaken, de naald die steeds blijft hangen, het leven werkeloos aan zich voorbij zien trekken, integratieproblemen, niet kunnen stoppen met iets, het te lang de voltooiing van iets uitstellen, onacceptabele situaties of mensen blijven tolereren of in sommige gevallen paranoïde schizofrenie of aanverwante geestestoestanden. Belangrijk is, bij een geafflicteerde Astraea, een goed onderscheid te kunnen maken tussen toewijding en obsessie.

© Benjamin Adamah 2016

Advertenties

Asteroïde 19730 Machiavelli

Niccolo_MachiavelliIn de geboortehoroscoop kleurt Machiavelli vooral de omgang en invulling van het begrip macht, machtswil  c.q. immorele machtsuitoefening in de horoscoop. Hierbij de kanttekening dat er diverse andere lichamen dominant geaspecteerd zijn, die met machtsmisbruik worden verbonden (o.a. Typhon, Nessus, Eris, Pluto, Orcus), en dat Machiavelli zich wel met een of meerdere persoonlijke spelers (Zon, Maan, Mercurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, MC, Ascendant, Pars Fortuna etc.) moet verbinden, teneinde een doorslaggevend accent aan de horoscoop te geven. Prominente Machiavelli-aspecten binnen 1 graad vinden we bij veel bekende machtsmisbruikers, immorele politici en CEO’s.

Jean-Claude Juncker heeft Machiavelli in vierkant Zon/Siwa en driehoek Saturnus. George W. Bush heeft de asteroïde o.a. vierkant Mars; driehoek Mercurius en sextiel Varda. Zijn vader George H.W. Bush heeft Machiavelli/2001UR163 oppositie Zon (waarbij Zon vierkant Typhon/Uranus staat en vierkant Varda. Henry Kissinger heeft Machiavelli sextiel Mars/Nemesis (vernietigend eindoordeel uitvoeren) en vierkant Pandora(impact)/Minerva(wijsheid)/Hilda(energie manipulatie) en driehoek 1998WU31 (machtsdwang, omgaan met macht, beperken of los breken). In Hitlers horoscoop zien we Zon vierkant Typhon, een gesloten driehoek Zwarte Maan (deformatie, diepe bewustmaking)/1999TD10/Elatus (invasie,een imperium bouwen middels gladde praatjes en misleiding), Orcus (dood, sadisme, vrijheid of gevangenschap). Pluto (macht) driehoekt Varuna/Hilda (superexpansie, historische impact van een duister gehalte) De rol van Machiavelli is in zoverre interessant dat deze driehoek Beowulf (uitbanning, uitdrijving) in Maagd staat en rassisme en discriminatie onder de negatieve Maagd vallen. Machiavelli geeft bij hem in geen geval de PK’s voor zijn machtsmotor, maar wel de ammunitie om mee te schieten. Zbigniew Brzeziński-speeltje en massaslachter (o.a. Libië) Barack Obama, berucht om het vermoorden van burgers met drones, heeft Machiavelli conjunct Icarus/Lilith (zieke, duistere inspiratie); driehoek 1998BU48 (groot kapitaal), vierkant Typhon (extreme politieke misdaden en rampen) en driehoek Cyllarus/Hygeia (parochiepraatjes x zorgstelsel). Bekend is zijn verbeten invoering van een 100% Big Farma-gelieerd zorgstelsel, de ontregeling van Syrie sinds 2006 door de VS en Monsanto blijft ook gewoon in het zadel (Machivelli sextiel Ceres). In Eris/Hilda (duistere strijd tot en met die mensen energie uitzuigt vierkant Orcus/Toro (bruut, doortastend moorden) en de driehoek Typhon Zwarte Maan en Venus driehoek 1998WU31 (partijen verbinden voor zieke machtsdwang met sympathiek gezicht) zit Machiavelli’s back-up. Met Hylonome sextiel ongecor. Met Zwarte Maan en Biener driehoek Cruithne spande hij met valse sentimenten de zwarte kiezer voor zijn Chessboard-karretje. Geostrateeg Zbigniew Brzeziński heeft Machivelli/Rhadamantus/Amun (Willen overwinnen middels pragmatische machtsoordelen) sextiel Pluto; sextiel Toro; vierkant Bienor (bekend worden); oppositie Lilith. Nestlé-CEO Peter Brabeck-Letmathe chockeerde de wereld met de uitspraak: Er zijn twee manieren om met water om te gaan. De ene, wijdverspreid door de Ngo’s is dat water een fundamenteel recht moet zijn voor iedereen. Dat is natuurlijk een heel erg extreem standpunt… Nestlé is ervan overtuigd dat men de waarde van water moet beseffen, en om die waarde duidelijk te maken, plakken wij er een prijs op. Nooit eerder had iemand dit fundamentele recht van mensen op schoon drinkwater durven aantasten – zijn Neptunus het grote water) staat diehoek 1998BU48 (het grote geld) en met zijn Zon/Mars/Toro vierkant Deucalion kan hij zichzelf ijskoud en onvoorstelbaar bot serveren.  Zijn Machiavelli staat conjunct Orcus vierkant Pallas/Phaeton, wat zijn machtsdelirische uitspraak tot in de finesse dekt. Benjamin Netanyahu heeft Machiavelli driehoek Pluto; Machiavelli oppositie Maan (persona) en sextiel Cruithne (roots). Zijn 1998WU31 is sterk geaspecteerd. Driehoek Pallas/Quaor (uitbouw politiek stelsel met machtsdwang); sextiel Eris/Chariklo (op toekomst gerichte machtsdwang zonder opgeven) en conjunct 2001UR163 (steken laten vallen en veel inspanning leveren het totaalplaatje en de details van de machtsexpansie in synergie te houden). Neocon-havik Paul Wolfowitz heeft Pluto conjunct beide Noorderknopen en Machiavelli o.a. conjunct Chaos/Itokawa (eigen machtswil krachtig, en over de normale regels heen, doordrukken via embedded journalism); sextiel Mercurius en vierkant Rhadamantus. Wolfowitz schreef dat hij een getemperd gevoel van overwinning ervoer toen het beeld van Saddam Hoessein werd omgetrokken; hetgeen zoals we nu weten volledig geregisseerde nieuwsbeelden waren, waarbij de VS dit omtrekken van het beeld zelf orkestreerde en uitvoerde. Donald Rumsfeld heeft Machiavelli conjunct Eris/Amycus/Cruithne oppositie Maan; sextiel Saturnus/Hidalgo; driehoek Salacia; vierkant 1996TO66. Interessant is hier zijn achtergrond als worstelaar die nooit opgaf (Eris/Machiavelli = luctor et emergo) en zijn rol in de Patriot Act/ War on-Terror zwendel (gedeformeerd patriottisme). Bij Hillary Clinton springt, inzake haar jarenlange lobby voor een van de meest criminele bedrijven ter wereld, Monsanto, in het oog: Zon in Schorpioen oppositie Ceres; vierkant 2001UR163/1998WU31 in Waterman, waarin een geblurde, foute visie fuseert met machtsdrang en hier de dwergplaneet van voeding en bevoorrading (Ceres) in betrekt. Pluto/Mars, haar heersende planeten, staan in oppositie met 1996TL66 (onmenselijkheid, lelijkheid, vernietiging via agressieve machtsdrang). Eris staat conjunct Typhon (strijd tot het uiterste voor iets monsterlijks). Orcus vierkant Maan. Dat was het voorwerk. Machiavelli staat bij haar vervolgens sextiel Maan; conjunct Pholus (eerste dominosteen) en beide Noorderknopen (karma). Machiavelli is doorgaans niet sterk genoeg om de empowerment van de machtsdrang te voeden, maar geeft wel extra steun en een sterke kleuring en richting aan hoe de machtsdrang zich zal manifesteren, een beetje zoals de adviseur, die de historische filosoof van de macht, Machiavelli, zelf was in zijn tijd. Omlooptijd 5 jaar en 210 dagen. Perihelium 1,74111AE aphelium 4,4452 AE.

Asteroïde 4450 – Pan

P1080996Pan is een van de meest geprononceerde voorbeelden van de naam van een hemellichaam dat de inhoudelijke lading dekt en noopt in dat opzicht tot interessante metafysische discussies. (Waarom geeft iemand die naam aan die asteroïde in dit geval? En hoe definieer je eigenlijk de grens tussen natuurlijke en kunstmatig inzake de interferentie uitwendige realiteit en menselijke geest?). Pan heeft te maken met de hele psychosfeer van de Aarde-, en Bosgod Pan, met de ongerepte natuur, wildernis, natuurwetten, de ongerepte Aarde, met bossen, dieren, libido, seksuele luchthartigheid, levenslust en passie. Conjunct de Noordermaansknoop legt Pan in de geboortehoroscoop of progressieve horoscoop een contact met de oorspronkelijke sabbath en heksencultus; conjunct Venus geeft Pan een grote (opleving van) creatieve power en kunst die een speelse positieve energie uitstraalt. Geen conceptuele, kille of rapporterende kunst, maar kunst die het allerdichtst bij de pure creatieve oerkracht komt. Hier geldt de uitspraak van Odilon Redon: Ik laat het kunstwerk zichzelf inspireren. Daartegenover koestert Pan een grondige aversie tegen repressie door overtechnische en/of bureaucratische systemen en kunstmatig leven. Pan via oppositie of vierkant gefrustreerd door Pluto of Saturnus of lichaam van soortgelijke natuur als deze heavy weights kan overdreven of ontwikkelingremmende schaamtegevoelens geven inzake seksualiteit, irrationele schaamtegevoelens wanneer anderen de blote voetzolen zien, en een foute d.w.z. de sec analyserende, catalogiserende visie op de natuur. De magie van de natuur wordt in dat geval wel ervaren, ook intens, maar men deformeert dit door zich fout met de natuur te bemoeien; iemand die vlinders vangt, opprikt en inlijst inplaats van in verwondering de vlinder te laten vliegen voldoet aan dit patroon, net als de bioloog die dieren van allerlei belachelijke zenders of halsbanden voorziet in het “belang” van wetenschappelijke data. Pan daagt ons uit na te denken over het zieke dogma van het christendom dat Pan ten onrechte tot het prototype van de Duivel maakte (Gij zult heersen over de schepselen op Aarde) – waarom niet: Gij zult in harmonie leven met de schepselen der Aarde en de Aarde zelf!? Ook een typische Pan-uitspraak is het Indiaanse gezegde: Wanneer de laatste boom is gekapt en de laatste vis is gevangen, alleen dan kom je er achter dat je geld niet kunt eten… Pan is een snel lopende apollo- asteroïde. De omlooptijd van Pan bedraagt 1 jaar en 267 dagen.

Pluto, Charon & Co

nh-color-pluto-charonPluto en Charon (Maan Pluto). In de Kuiper-belt zwermen meer dan 200 van dit soort lichamen rond (TNO’s, Plutino’s, Cubewano’s) met bijna allemaal een sterke Plutonische werking (confronterend, transformerend, obstruerend, alles of niets etc.). Momenteel werk ik aan een boek hierover.Salacia en Sila-Nunam zijn Kuiper-belt objecten met een meer Neptunus-achtige werking, net als Ceto, een SDO (Scattered Disc Object) dat in de analyses tot nu toe sterk met beelden, foto’s, afbeeldingen te maken lijkt te hebben, net als Neptunus.

Omdat TNO’s en overige erg langzaam lopen (omloop ca 250-270 jaar) hebben ze veel invloed op de heersende tijdgeest. Hoe, dat zal de komende decennia meer uitkristalliseren, aangezien dit nu nog een nieuw onderzoeksterrein is.

Zwarte Maan en Priapus

Lilith_(John_Collier_painting)Zwarte Maan
Zwarte Maan zet in diepste essentie het bewust worden van iets om in bewustzijn met een niet te onderdrukking neiging dit bewustzijn in actie en daad om te zetten, dus manifest te maken. Bewustzijn is een Aarde-faculteit. Aarde is de kwintessens van de Elementen Vuur, Water en Lucht.  Zwarte Maan is hierin een dwingende en uitgesproken Plutonische energie (barsten of buigen). Wanneer we dit extreme bewust worden van iets doortrekken in de persoonlijke groei door obstakeloverwinning zien we bij Zwarte Maan doorgaans dat de “vloek” wordt opgeheven zodra we voor de volle 100% besluiten het helemaal zelf te doen. Dat wil zeggen dat we bij de problemen die de positie van de Zwarte Maan ons opwerpt in het betreffende huis en teken, stoppen te leunen op de schouders van anderen of omstandigheden cq maatschappij, maar zelf het diepe inspringen met enkel het zelfvertrouwen in eigen kracht en geest en talent.
Zwarte Maan geeft in een huis weer wat geweigerd wordt, wordt gedeformeerd, gesaboteerd. In een teken purgeert Zwarte Maan alle negatieve eigenschappen van dat teken totdat men zich van de positieve energie van dat teken bewust is en deze bewust blijft koesteren. In combinatie met een gevoelig punt of hemellichaam versterkt Zwarte Maan de kracht ervan, ten goede en ten kwade en purgeert aldus de manifestatie van diens eigenschappen totdat men zich de essentie van het hemellichaam of gevoelig punt in diens complete umfeld van teken, huis, graad en aspectering intens bewust geworden is.
De planeet Orcus heeft een sterke verwantschap met de Zwarte Maan i.p.v. weigering in relatie tot het verwerven van integriteit/echtheid/authenticiteit gebruikt Orcus een reële of psychische status van gevangenschap of verbanning.
Zwarte Maan is verdeeld over de Ongecorregeerde (osc. Apogee) die de echte koers weergeeft van dit punt en de Gecorrigeerde Zwarte Maan (mean Apogee) die de gemiddelde koers van dit punt weergeeft. Beide punten zijn even belangrijk. Ze hoeven niet in het zelfde teken of huis te staan. Het is makkelijk als ze dat wel doen en een extra complexiteit wanneer niet.

Priapus
Priapus is het spiegelpunt van Zwarte Maan en vooral complementaire deel. In negatief opzicht is Priapus een vluchtweg om de genadeloosheid van de Zwarte Maan te ontwijken, echter Zwarte Maan en Priapus zijn elkaars aanvulling. Priapus wordt vaak omschreven als een punt van flow, een hoorn des overvloeds waar alles van een leien dakje gaat. Dit klopt in oppervlakkige zin. Om Priapus echt als een hoorn des overvloeds te laten werken moet de Zwarte Maan juist niet ontweken worden, maar moet het proces worden voltooid, uitgewerkt. Pas dan gaat Priapus full power en is hij niet langer een susser van Zwarte Maan terreur, maar een teamkracht die de positieve Zwarte Maan-kracht catalyseert. Priapus trekt vrij moeiteloos de giften en zegeningen aan van het huis waarin het staat en is een wind in de rug om de positieve eigenschappen van het betreffende teken te manifesteren, echter zonder rijpheid. Deze komt zoals aangegeven pas na de Zwarte Maan integratie.

Nieuwe Astrologie – de complementaire scope

kleurencirkel_complementair zodiackEen van de grootste valkuilen van de astrologie is mijns inziens de zodiak zelf. De zodiak heeft een lange geschiedenis achter de rug met diverse switchen. De eerste switch was die van Maanzodiak naar Zonnezodiak. De volgende ontwikkeling was die naar een zodiak van sterrenbeelden van gelijke grootte, waarna deze knoop met de switch van siderisch naar tropisch werd doorgehakt. Zodiaks van verschillende culturen over de hele wereld verspreid algemeen worden veelal begrepen als een cyclische reeks van psychosferen. Deze opvatting is vanuit een cyclisch perspectief uiteraard juist. De vraag is of het cyclisch perspectief het meest praktische perspectief is, gemeten aan astrologie als probleemoplossend instrument dat die aspecten van de menselijke en wereldlijke complexiteit in kaart brengt waar andere middelen falen. Zodiak en horoscoopduiding verhouden zich zo, dat de duiding de zodiak niet per se het cyclische hoeft te implementeren. Veel werkbaarder is mijns inziens het complementair perspectief waarbij twee tekens de complementaire delen van een as vormen, waarvoor Martin Schulman meesterlijk scherp de voorzet gaf. Met name bij een persoonshoroscoopduiding wordt veel sneller diepte-inzicht en helderheid verkregen door niet met 12 tekens maar met 6 assen te werken van complementaire duotekens. Onze hele geschiedenis is onzinnig en aproductief gebaseerd op het dualistisch percipiëren van de wereld inclusief de spirituele krachten. Dit is een ontwikkeling die begon met Nomadenvolken uit Azië, Perzisch dualisme zo 1000 vCr. en die zich via Aristoteles’ miskleun van de Ene oorzaak der Dingen, en Plotinus abusievelijk gelijkstelling van het Ene aan God en het Goede, heeft uitgekristalliseerd. Vervolgens werd ze totalitair dankzij zowel de staatsreligies als hun mystieke offspring. Ik heb deze ontwikkeling, waarbij een gezond, natuurlijk percipiëren van de realiteit als spel en dynamiek tussen yin & yang, tussen goddelijk en godinnelijk, werd vervangen door een denken in zelfdestructieve absolutistische dogma’s, heel uitvoerig beschreven in mijn occult-filosofische hoofdwerk Vamachara – over God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith (Frontier Publishing 2012).

Zowel het profane als spirituele denken is tot aan vandaag dualistisch georiënteerd. Dualisme is echter iets tegennatuurlijks, iets kunstmatigs. Geen enkele schilder gebruikt de kleurencirkel bijvoorbeeld dualistisch. In de kunst heeft men het over complementaire kleuren, niet over vijandige, gepolariseerde kleuren, ondanks het feit dat ze pal tegenover elkaar staan gegroepeerd. Wanneer de we zodiak begrijpen in termen van zes assen i.p.v. twaalf tekens wordt ze daarmee meteen een heel stuk werkbaarder. Alle assen vertegenwoordigen immers een psychosfeer waarvan de tegenover elkaar geplaatste tekens geen tegenpolen zijn maar elkaars complementaire kracht. Het teken waarin de Zon staat is bijvoorbeeld de bewuste ik tegenover de onbewuste ik in het tegenoverliggende teken. Dit tegenoverliggende teken moet geïntegreerd worden, bewust gemaakt worden om het Zonneteken volledig tot z’n recht te laten komen.

Damocleïden, ex-kometen en retrograde asteroïden

hs-2013-52-c-xlarge_webDe bekendste Damocleïden zijn Damocles, (127546) 2002 XU93 en de retrograde-Centaur Dioretsa. Hidalgo lijkt astrologisch op een kleine Damocles en is waarschijnlijk ook een Damocleïde. Damocleïden kenmerken zich door een zeer excentrische baan, een roodachtige kleur en doordat ze zich gedragen als kometen zonder staart (coma). De gemiddelde diameter is 8 km en er zijn een kleine honderd lichamen kandidaat voor deze klasse.  (65407) 2002 RP120 Is een Damocleïde, een retrograde-asteroïde en een SDO.

Behalve bovengenoemde en (20461) Dioretsa, zijn er meer dan 60 retrograde- asteroïden ontdekt. Een aantal ervan hebben efemeride-nummers:
– (342842) 2008 YB3
– (65407) 2002 RP120
– (336756) 2010 NV1
– (343158) 2009 HC82 (NEO)
– (330759) 2008 SO218

Tot de groep van ex-kometen behoren verschillende typen:
– 4015 Wilson–Harrington (Apollo- asteroïde)
– 2060 Chiron (Centaur)
– 60558 Echeclus (Centaur)
– Pizarro (7968 Elst–Pizarro) (Eerst als komeet geclassificeerd en nu Main belt asteroïde)
– 118401 LINEAR (Main belt asteroïde en komeet met soms een coma)
– 3552 Don Quixote (Amor asteroïde, Mars en Jupiter crosser; vertoont zwak coma)

Astrologisch bestaat er het sterke vermoeden dat deze groepen buitenbeentjes voor grote veranderingen, verstoringen en schommelingen kunnen zorgen. Gegeven het feit dat Damocles conjunct stond met de Radix-Zon van de USSR in het jaar dat deze geheel uiteenviel en allerlei onafhankelijke staten, maakt een nauwkeurige studie van deze objecten zeer interessant. Het jaar 2015 werd in de jaarhoroscoop gedomineerd door Damocles en Hidalgo. In dit jaar zakte het geloof in de gevestigde orde en simultaan de stabiliteit van de gevestigde orde naar een dieptepunt. Zowel op schaal van burger versus systeem (de hele bank-discussie) als bijvoorbeeld op EU-niveau waar Griekenland zich ging afzonderen van de ijzeren regeldictatuur.

Asteroïde Toro: Brute kracht om wille van…

11193232_888335251189820_4050183411707154316_n

1685 Toro is een S-type (steenachtige) Apollo-asteroïde samengesteld uit L chondriet[1]. Toro is op 17 juli 1948 ontdekt door Carl A. Wirtanen als derde in de later fors uitgebreide klasse van de Apollo-asteroïden. De asteroïde werd vernoemd naar Betulia Toro, de vrouw van de astronoom Samuel Herrick.

Astrologisch kunnen we deze asteroïde associëren met bruutheid, wreedheid, krachtexplosies. Toro combineert Mars/Pluto/Saturnus/Uranus-energie. De asteroïde verhoogt de werkingsenergie van een planeet of punt (bv Zwarte Maan) waarmee Toro conjunct staat en maakt deze expliciet. Toro doet dat via onverwachte en plotselinge erupties of ongelukken. Nb. Harde aspecten van Toro, vooral op Toro zelf door de transiterende zijn ronduit gevaarlijk in de context van ongelukken. En erg ongebruikelijk waarschuwing in de moderne astrologie, maar de ervaring wijst het zo uit. Toro werkt kort, krachtig en vaak heel concreet.

In positief opzicht geeft de radix-Toro enorme kracht, bv in conjunctie met Maan in de geboortehoroscoop en inzicht in macht en machtsmisbruik; vooral in hard aspect met Mercurius.

1:  Chondrieten representeren het oudste en meest primitieve, oorspronkelijke materiaal uit de accretiefase, 4.5 tot 4.6 miljard jaar geleden, van het vroege zonnestelsel-in-wording. Ze zijn daarmee ouder dan de aarde zelf. De chondrieten ontlenen hun naam aan hun petrologische opbouw: ze zijn een agglomeraat van chondren (Engels: chondrules), sub-millimeter grote bolletjes ferro-magnesium silikaat. De chondren liggen meestal ingebed in een matrix bestaande uit een fijnkorrelige mix van silikaat, metaaldeeltjes, oxiden, sulfiden, en soms koolstof. In een gepolijste doorsnede van een chondriet zijn de chondren zichtbaar (met het blote oog, alhoewel een loep vaak wel helpt) als kleine ronde insluitseltjes. Een chondrische struktuur is uniek voor meteorieten, aardse gesteenten vertonen het niet.

TNO Varuna: Jupiter in Tweelingen het kwadraat

Varuna_artistic

Varuna (Minor Planet Center-nr 20000) is een planetoïde in de Kuipergordel met een geschatte grootte tussen de 900 en 1200 kilometer. De planetoïde werd op 28 november 2000 ontdekt door Robert S. McMillan. In eerste instantie kreeg dit object de aanduiding 2000 WR106. Later werd het omgedoopt tot Varuna, naar de oude Indische oceaangod Varuna.

De planetoïde beschrijft een baan rond de Zon ruim buiten die van Neptunus en wordt daarmee geclassificeerd als een Transneptunisch object (TNO)

Forensische astrologie wijst uit dat Varuna dominant in de horoscoop was van talloze gebeurtenissen die het wereldnieuws haalden. Varuna maakt grote impact op collectief bewuste. Werkt zeer sterk via de massamedia (Tweelingen). Is neutraal qua goed of kwaad.

Key word: Grow Big! Let wel: het expansieve effect van Varuna dat ook uit empirische testen binnen mijn eigen onderzoek expliciet naar voren trad is niet hetzelfde als populariteit. Voor dat laatste is Hylonome bijvoorbeeld een candidaat die nog meer onderzoek vereist op dit vlak. Philip Sedgwick associeert de positieve Varuna met regulering zonder dwang, meesterschap over de taken die men uitvoert. In negatief aspect legt Varuna de schuld van vertraging of mislukken buiten zichzelf. De gekozen autoriteit heeft mogelijk een Varuna-link. Varuna’s ontdekkingszon ligt in Boogschutter (expansie) en op de Tweelingen Boogschutter-as lijkt Varuna de expansie van Boogschutter te combineren met de massamedia (Tweelingen).

Voor het tijdschrift VAMzzz kon ik voor twee nummers een lanceerhoroscoop maken die Varuna exact op de midhemel plaatste en in beide keren bereikten we als nieuwkomend magazine meer dan 250.000 views wereldwijd in meer dan 80 landen.

Voor Varuna zou ik een orb nemen van binnen de 1 graad, net als ik dit aanraad voor de overige Kuiper-belt objecten. Conjuncties en opposities maken de meeste impact.