Zwarte Maan en Priapus

Lilith_(John_Collier_painting)Zwarte Maan
Zwarte Maan zet in diepste essentie het bewust worden van iets om in bewustzijn met een niet te onderdrukking neiging dit bewustzijn in actie en daad om te zetten, dus manifest te maken. Bewustzijn is een Aarde-faculteit. Aarde is de kwintessens van de Elementen Vuur, Water en Lucht.  Zwarte Maan is hierin een dwingende en uitgesproken Plutonische energie (barsten of buigen). Wanneer we dit extreme bewust worden van iets doortrekken in de persoonlijke groei door obstakeloverwinning zien we bij Zwarte Maan doorgaans dat de “vloek” wordt opgeheven zodra we voor de volle 100% besluiten het helemaal zelf te doen. Dat wil zeggen dat we bij de problemen die de positie van de Zwarte Maan ons opwerpt in het betreffende huis en teken, stoppen te leunen op de schouders van anderen of omstandigheden cq maatschappij, maar zelf het diepe inspringen met enkel het zelfvertrouwen in eigen kracht en geest en talent.
Zwarte Maan geeft in een huis weer wat geweigerd wordt, wordt gedeformeerd, gesaboteerd. In een teken purgeert Zwarte Maan alle negatieve eigenschappen van dat teken totdat men zich van de positieve energie van dat teken bewust is en deze bewust blijft koesteren. In combinatie met een gevoelig punt of hemellichaam versterkt Zwarte Maan de kracht ervan, ten goede en ten kwade en purgeert aldus de manifestatie van diens eigenschappen totdat men zich de essentie van het hemellichaam of gevoelig punt in diens complete umfeld van teken, huis, graad en aspectering intens bewust geworden is.
De planeet Orcus heeft een sterke verwantschap met de Zwarte Maan i.p.v. weigering in relatie tot het verwerven van integriteit/echtheid/authenticiteit gebruikt Orcus een reële of psychische status van gevangenschap of verbanning.
Zwarte Maan is verdeeld over de Ongecorregeerde (osc. Apogee) die de echte koers weergeeft van dit punt en de Gecorrigeerde Zwarte Maan (mean Apogee) die de gemiddelde koers van dit punt weergeeft. Beide punten zijn even belangrijk. Ze hoeven niet in het zelfde teken of huis te staan. Het is makkelijk als ze dat wel doen en een extra complexiteit wanneer niet.

Priapus
Priapus is het spiegelpunt van Zwarte Maan en vooral complementaire deel. In negatief opzicht is Priapus een vluchtweg om de genadeloosheid van de Zwarte Maan te ontwijken, echter Zwarte Maan en Priapus zijn elkaars aanvulling. Priapus wordt vaak omschreven als een punt van flow, een hoorn des overvloeds waar alles van een leien dakje gaat. Dit klopt in oppervlakkige zin. Om Priapus echt als een hoorn des overvloeds te laten werken moet de Zwarte Maan juist niet ontweken worden, maar moet het proces worden voltooid, uitgewerkt. Pas dan gaat Priapus full power en is hij niet langer een susser van Zwarte Maan terreur, maar een teamkracht die de positieve Zwarte Maan-kracht catalyseert. Priapus trekt vrij moeiteloos de giften en zegeningen aan van het huis waarin het staat en is een wind in de rug om de positieve eigenschappen van het betreffende teken te manifesteren, echter zonder rijpheid. Deze komt zoals aangegeven pas na de Zwarte Maan integratie.

Advertenties