Oud, moe, zwak libido, algehele malaise? Dat kan anders met slechts een half uurtje per dag!

P1090425_bewerkt-1Het is een zeer veel gehoorde klacht dat na het 50ste levensjaar je lichaam – laat ik het heel vriendelijk uitdrukken – niet meer dat lichaam is van toen je 20 was. Het grote verschil tussen ouder worden in het westen en in China is dat iedereen er hier zo’n beetje als vanzelf vanuit gaat dat het ouder worden hier samengaat met een opeenstapeling van gebreken en je dit maar moet accepteren. In China gaat men er vanouds vanuit 100 te worden in goede gezondheid. Het grote geheim voor lang vitaal en levendig blijven zit behalve in hun geniale kruidenkennis in dagelijkse qi-gong.

In mijn PEZ workshop geef ik nu al 6 jaar achtereen een oefeningenset bestaande uit een paar oefeningen, zowel lichamelijke als visuele, waarmee je, mits je ze trouw blijft doen, je ook boven je 50ste nog een twintiger kunt voelen.

De meest belangrijke oefeningen zijn (1) een behandeling van viertal drukpunten waarmee je alle 13 meridianen openhoudt, en die, naast een vitaliserend, een sterk anti-verouderingseffect heeft, en (2) een vergeten Shaolin-inner gong-fu oefening: Yi Jin Jing Shanhai stijl.  Gebruik je beide oefeningen iedere dag, dan maakt dat kleine half uurtje dat je dit je dagelijks kost een verschil van dag en nacht.

Naamloosuu

In het westen worden miljarden besteed aan voedingssupplementen, superfoods en sport. Vergeten wordt hierbij dat energie vooral een qi-aangelegenheid is. Globaal zijn er 3 hoofdvormen of condities van qi (zie tekening). Tijdens de Workshop PEZ leer je hier het fijne van. Ook leer je waarom PEZ (Psycho-Energetisch Zelfmanagement) is gefocust op jing-qi-herstel. Deze essentiële qi, die we tijdens onze geboorte al in meer of mindere mate van onze ouders en ons voorgeslacht erven, slinkt gedurende het ouder worden. Is de jing-qi hoog, dan is onze energie optimaal, krijgt ons haar meer glans en golf of krul, staan onze ogen helderder, zijn we optimistischer, creatiever, meer zelfverzekerd en meer ondernemend en is ons libido veel hoger.

De Yi Jin Jing Shanghai stijl is de allerbeste eenvoudige oefening om je jing-qi te verhogen, zwakke plekken in je energieveld te repareren, je weer vitaal, energiek en jong te voelen, alsook je seksleven, zonder overdrijving, 100% te verbeteren. Onderstaande Kirlian-foto’s laten het verschil zien tussen een doorsnee qi-veld (pik iemand op van de straat in Amsterdam en je krijgt dat beeld ongeveer) en een qi-veld zoals het er uitziet na een degelijke oplaadtechniek zoals Yi Jin Jing:

Naamloosuuo

Vanuit het jing-qi herstel gaan zich simultaan ook de sjen-qi en qi (via de longen) vitaliseren. Je merkt dit doorgaans al na drie dagen.

Binnenkort organiseer ik weer een workshop PEZ in Amsterdam. Ben je geïnteresseerd om voor slecht eenmalig 50,- euro (inclusief cursusmap, koffie/thee) je leven voor de komende decennia een stuk levendiger, vitaler, creatiever en zelfverzekerder te maken, meld me dit dan even via een mailtje naar benjamin.adamah@gmail.com, en je krijgt spoedig bericht over de datum. De workshop PEZ wordt altijd gegeven op een zondag. Je kunt bij vragen ook altijd vrijblijvend bellen (06-13334105). Ennuh, goed op je eten letten is natuurlijk vanzelfsprekend. Want ook ons voedsel draait om veel meer dan biochemie….
Naamloosuu8

 

 

Advertenties

Asteroide 5: Astraea, tussen Kali Yuga en Gouden Tijdperk

0-1
Astraea en Jupiter

Astraea werd ontdekt op  8 december 1845, 38 jaar nadat de eerste 4 grote asteroïden waren ontdekt en 1 jaar voor de ontdekking van Neptunus. Ze meet 117 km in doorsnee. Destijds werden asteroïden nog voor volwaardige planeten aangezien en tijdelijk was Astraea de twaalfde planeet. Een fraaie symboliek, want het afrondingsgetal 12 sluit aan bij de mythe van Astraea. Astraea was (net als Hekate) van oorsprong geen Griekse, maar Lybische godin van de Rechtvaardigheid. Volgens de legende was ze de laatste onsterfelijke god, die onder de mensen leefde aan het einde van het laatste Gouden Tijdperk. Toen dit tijdperk afliep en de mensen steeds onverschilliger en gewelddadiger werden kon Astraea, de mensenwereld niet langer verdragen en trok ze zich terug. Ze was de laatste god die verdween en volgens dezelfde legende zou ze ook de eerste zijn die terug zou keren, als het grote wiel der tijden gedraaid was en er opnieuw een Gouden Tijd zou aanbreken. Deze Astraea verschijnt dus daar waar Kali Yuga ten einde loopt.

Astreae is mogelijk een van de minst begrepen en meest genegeerde van alle asteroïden waar astrologen zich de laatste jaren over gebogen hebben. Astraea gaat net als Kuiperbelt-object Rhadamantus over recht, maar koppelt dit sterker aan natuurlijk, authentiek recht dan cultureel bepaald recht; waar overigens beide lichamen erg tot zelfs extreem gewetensvol kunnen maken afhankelijk van positie en aspectering. Astraea toetst goed en kwaad, recht en onrecht via gedachte, gevoel en intuïtie aan een intuïtief holistisch weten, een recht dat symbiotisch is met de intelligentie van het leven zelf; de zoê noêsis van de filosoof Proclus. Hier fuseert het menselijk bewustzijn aan de kosmos noêten, en wordt de frictie gevoeld tussen een sensitief, natuurlijk intelligent universum en een menselijke c.q. maatschappelijke, d.w.z. microkosmische puinhoop. Astraea waakt in essentie voortdurend over de balans tussen Rta (natuurlijke schepping) en Anrta (individualisering, technologisering, bureaucratisering, politisering en pragmatisering), en wil deformaties voorkomen. In die zin linkt Astraea recht aan karmisch bewustzijn en plaatst ze het tegenover litigatie, de pervertering van recht.

0-2
Astraea door Salvatore Rosa

Astraea was het symbool van de nieuwe tijdsbeweging in de Renaissance en in de persoonshoroscoop sterk vertegenwoordigd vinden we haar o.a. bij mensen die op een positieve manier de wereld willen verbeteren en veranderen, naar meer rechtvaardig en naar een leven in symbiose met de Aarde en natuur in plaats van de plundering en overheersing ervan. Ze is een inspirator, niet afland voor alle hervormers, die met menselijke waarden blijven werken en geeft een bijna sjamanistisch paar voelsprieten voor hetgeen je deformaties op astraal niveau zou kunnen noemen. Hiermee bedoelende het ontstaan, oprukken en dominant worden van negatieve gedachtevormen en gedachtengrids. De hele westerse samenleving drijft hier momenteel op en gaat er simultaan aan ten onder. Astraea opereert primair vanuit dat wat haar voelsprieten oppikken en wil deze impuls vormgeven en communiceerbaar maken; anders dan bijvoorbeeld Itokawa, een asteroïde die primair op de openbaarmaking sec van het scheve in het nieuws is gericht. Tussen de twee kan bij de juiste aspectering natuurlijk een erg vruchtbare kruisbestuiving plaatsvinden.  De tekens waar Astraea het meest sterk staat zijn Stier en Vissen, vanwege hun band met de echte, oorspronkelijke wereld en waarheid, hoewel veel astrologen Astraea, mijns inziens, ten onrechte bij Maagd plaatsen, een teken dat juist niet sterk is in holistisch inzicht, maar verdienstelijk op ander vlak. Astraea, indien in dominante positie in de horoscoop, geeft het leven van het individu een soort heroïsche dramatiek, waarin gefaald wordt of juist een grote overwinning behaald. Binnen een positieve flow kan Astraea inspireren tot grootse werken en een grootse voorbeeld-, of opinieleidersrol in tijden die schreeuwen om veranderingen of emancipaties. Types als Ricardo Semler, Vandana Shiva (conjunct Orius/2003C1; sextiel 1992QB1) of mensen die zich inzetten voor permacultuur, natuurlijk genezen, vrouwenrechten, etc. Astraea kan ook sterk aanwezig zijn in de horoscopen van columnisten, rapportagemakers, onderzoeksjournalisten, activisten, juristen – vooral op sociaal juridisch vlak, mensenrechten of milieurecht.

0-4
Astraea komt als eerste god terug bij het gloren van het Gouden Tijdperk

In negatieve zin kan Astraea zeer obsessief maken, ontvankelijk of mediamiek van alles oppikkend, maar de informatie in verkeerde banen leiden. In positieve zin herstelt ze dingen in hun oorspronkelijke staat, maakt heel, zet ze recht, integreert ze zaken met elkaar tot een nieuwe werkbare status. Ze weet welke koers er moet worden ingezet om dingen puur en helder, schoon en transparant te houden.
Een gevaar bij Astraea is de neiging tot obsessie, die uiteraard de keerzijde van de medaille van het intuïtief holistisch weten is (kennis vergaard door het éénworden met iets, en daaruit terugkeren). Dit treedt vooral naar voren bij hevige teleurstelling als gevolg van het spaaklopen van de hier zeer verheven idealen op een niet-nadenken-maar-meedoen-wereld die verslaafd lijkt aan de status van ongeleid projectiel. Ofwel doordat men nul op rekest krijgt ofwel doordat men niet de aanvullende ondersteunende kwaliteiten heeft om Astraea’s aspiraties te realiseren. Een en ander kan leiden tot onbevredigende eindresultaten, niet afgemaakte zaken, de naald die steeds blijft hangen, het leven werkeloos aan zich voorbij zien trekken, integratieproblemen, niet kunnen stoppen met iets, het te lang de voltooiing van iets uitstellen, onacceptabele situaties of mensen blijven tolereren of in sommige gevallen paranoïde schizofrenie of aanverwante geestestoestanden. Belangrijk is, bij een geafflicteerde Astraea, een goed onderscheid te kunnen maken tussen toewijding en obsessie.

© Benjamin Adamah 2016

Waarom Wi-Fi op school nooit had gemogen…

“Dit gigantische experiment met onze kinderen en kleinkinderen kan resulteren in massieve schade aan lichaam en geest met de potentie een ramp te creëren van proporties zoals die zich nooit eerder heeft voorgedaan, tenzij de juiste voorzorgsmaatregelen onmiddellijk worden geïmplementeerd.”
– Professor Paul J. Rosch, MD; expert in onderzoek naar stralingseffecten op het menselijk lichaam

000000
Het programma Een Vandaag presteerde het onlangs gedurende een abominabel misleideidende uitzending over “conspiracy op scholen”, zelfs de discussie rond Wi-Fi in het complotdenken te trekken. Gefilmd werd hoe leerlingen contextloze oneliners met ja of nee moesten beantwoorden, via een mobiel uiteraard, en een van de vragen was of de industrie opzettelijk de gevaren van Wi-Fi verborgen hield voor het publiek.

Het enige serieuze antwoord op die vraag is dat hij A. nooit in die context had mogen worden gesteld aan leerlingen, omdat dit manipulatie is , en B., dat dit inderdaad bij tienduizenden bedrijven over de hele wereld het geval is, met uitzondering van Swisscom, die zoals u hier zelf kunt lezen een openbaar inzichtelijk patent heeft op speciale technologie die Wi-Fi met minder electrosmog-belasting mogelijk maakt. Swisscom heeft, zoals overduidelijk in het patent aangegeven, deze technologie ontwikkeld vanwege bezorgdheid om de bewezen, en ernstige, gezondheidsschade door Wi-Fi. Het patent vindt u hier online: Swisscom-patent

Nog triester dan de desinformatiepoging van Een Vandaag is een bericht van eind 2015 over een Brits schoolmeisje dat zichzelf van het leven beroofde omdat haar het normaal functioneren op school compleet onmogelijk werd gemaakt met school-Wi-Fi, alsook de bespottelijke kop “Tiener hangt zich op na zeldzame allergische reactie op Wi-Fi”. Ten eerste is EHS (Elektrohypersensitiviteit) alles behalve zeldzaam, maar lijden miljoenen er aan over de hele wereld en weten vele honderden miljoenen mensen niet dat talloze klachten waaraan ze lijden het gevolg zijn van ofwel elektrosmog, ofwel de complexe interferentie van elektrosmog met tal van andere moderne vervuilingsbronnen, waaronder vaccinatieresten. Het hele artikel is hier te lezen: Tiener-hangt-zich-op-na-zeldzame-allergische-reactie-op-wifi

Sinds er Wi-Fi in scholen wordt gebruikt krijg ik regelmatig onderwijzers aan de telefoon die mij vertellen dat ze sinds de Wi-Fi is geinstalleerd, de klas niet meer tot de orde kunnen roepen. Leerlingen gedragen zich totaal anders dan voorheen in veel klassen. ok de onderwijzers zelf hebben er vaak last van. Ik werd een keer op zondagavond gebeld door een onderwijzeres wiens klachten beduidend waren afgenomen sinds ze een DOOOZz City Disc op zak droeg. Deze was echter stuk gevallen en ze vroeg of ik onmiddellijk een nieuwe kon toesturen omdat ze er vreselijk tegenop zag terug te vallen in de hoofdpijn en vermoeidheid-routine van weleer. Veel gevallen krijg ik binnen van kinderen met “ADHD”, concentratiestoornissen, onhandelbaar gedrag. Veel ouders heb ik geadviseerd om een City Disc binnen in een etui te naaien, zodat het kind met stralingsklachten in ieder geval iets beschermd wordt en geen stupide vragen hoeft te beantwoorden. In een bijzonder geval herstelde een meisje met zeer ernstige ADHD-klachten binnen 2,5 week tot normaal, nadat er thuis een 24-Hours was geplaatst. Het vervelende is dat je wel iets bescherming met DOOOZz in de klas kunt bieden, maar niet voldoende. Als het kind namelijk draadloos download krijgt het ongeveer 300.000 microWatt/m2 door zich heen en hoever dit afwijkt van de bouwbiologische norm wordt duidelijk als deze een maximum van 0,01 op z’n hoogst adviseert. Alleen de boubiologie test serieus op biologische effecten, de officiële normen voor straling zijn 100% gepolitiseerd. Tegen dit soort straling helpt maar 1 product en dat is een zeer dikke plaat lood. Waarom hele schoolklassen op hol slaan is een simpel verhaal. Straling beïnvloed de balans cholinesterase-acethylcholine zeer negatief. Het stresshormoon acethylcholine gaat pieken door ontregeling van de frontaalkwab. Daarnaast doet straling de stresshormonen adrenaline en noradrenaline stijgen en zorgt het voor een daling, tot gevaarlijk en suïcidale levels toe, van melatonine, dopamine en serotonine. Lage serotoninespiegels zijn bijna steeds aanwezig bij heftige agressie of depressie en lage melatonine kan suicidaal maken zonder psychische oorzaak. In Zweden is uitgebreid autopsie gedaan onder de stoffelijke overschotten van zelfmoordenaars in stralingbelaste gebieden, waarbij extreem lage melatoninespiegels een constante waren. (bron Gerrit Teuben). Een zeer verhelderen artikel hierover, dat wegens sabotage door corporate-sites underground ging is dat van Lucinde Grant, getiteld Microwaves immitate Pesticides.

En dit is helaas maar het topje van de ijsberg. Om me even tot NL te beperken; Uiteraard is geen enkel stuk voorlichting door de overheid inzake stralingrisico’s nog serieus te nemen sinds Zembla in de herfst van 2004 twee ex-directeuren telecom prime time aan het woord lieten over de werkelijke policy van de Nederlandse gezondheidsrisicovoorlichting m.b.t. straling. In die uitzending draait alles om het Antenneconvenant, een deal die de telecom met de overheid heeft gesloten om de snelle uitrol van UMTS-masten tegen bezorgde burgers te beschermen, onderstreept door oud KPN-topman P. Smits en oud-Telford topman R. van den Hoeven van Genderen. Zij vertellen in de uitzending gewoon recht voor de raap dat de telecom veel geld over had voor de licenties, maar dat de overheid er dan voor moest zorgen dat ze geen last kregen van verontruste burgers, die ook de GSM-masten al niet zagen zitten. Ook vertellen ze dat als de overheid de stralingsklachten toch serieus zou gaan nemen, dat de telecom dan haar licentiegelden zal terugeisen. In deze uitzending wordt duidelijk dat de democratie in Nederland met het Antenneconvenant voorlopig definitief de nek om is gedraaid, alsook de objectieve wetenschap en journalistiek. De uitzending is nog steeds te bekijken :
https://www.youtube.com/watch?v=lYqUkoV4oMI&feature=youtu.be

o

Inmiddels reist ex Brits Geheime Dienst-lid, speciaal belast destijds in de Koude Oorlog, met o.a. het onderzoek naar het aanrichten van fysieke en psychische schade  met behulp van vooral Wi-Fi, als spijtoptant de wereld over om overal mensen voor te lichten kinderen ver weg te houden bij Wi-Fi. Barrie Trower (google hem eens) maakt zich naast andere effecten, vooral zorgen over de effecten van Wi-Fi op de eierstokken van jonge pubermeisjes en beschadigingen die hieraan makkelijk optreden bij school-Wi-Fi. Zeer onthullend is deze video inzake het gebruik van microgolven als wapen: https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=ZdB-tbzJSrk of deze over de effecten van Wi-Fi op kinderen en vrouwen.:
https://www.youtube.com/watch?v=mRLSPWviyzQ

WiFi_free

Toen door de VVD-er Johan Remkes het Antenneconvenant werd gesloten waren er al 3000 bezorgde artsen, oncologen en kinderartsen die het Freiburger Appel hadden ondertekend. (In diverse landen is men overigens veel en veel voorzichtiger met de combinatie kind & Wi-Fi dan in Nederland. In Duitsland heeft zelfs de regering Wi-Fi op scholen officieel afgeraden.)

Het Freiburger Appell is binnen de stralingsdiscussie de (impotente) aartsengel van het ‘Das haben wir nicht gewußt’. Tot aan vandaag kan namelijk geen enkele bestuurder of industrieel ook maar iets plausibels inbrengen om dit appel niet serieus te nemen en daar niet de enige verantwoorde conclusies uit te trekken: het voorzorgsbeginsel toepassen. Men kiest echter gewoon voor het negeren ervan en ook de GGD doet hier al vanaf 2004 bewust aan mee. In Duitsland viel het steeds meer artsen in hun praktijk op dat zodra ergens een GSM-zender werd geplaatst, er meteen een grote toename was van klachten die gezien de significante tijdruimtelijke relatie tussen zender en ziekte-uitbraak vroegen om ernstige kritiek. In 2002 stelden de eerste 100 artsen in Freiburg een protestbrief op voor de overheid. Deze staat bekend als het Freiburger Appell en dit nu historische document is inmiddels door enkele duizenden medisch specialisten ondertekend en een veelvoud aan sympathisanten. Geen enkele arts had ook maar het minste geringste financieel belang bij dit appel. Het werd opgesteld door gewetensvolle medici met respect voor de eed van Hippokrates. Onder de ondertekenaars bevinden zich zoals gezegd veel kinderartsen en oncologen. Inmiddels heeft het Freiburger Appell wereldwijd bijval gekregen van andere door medici en wetenschappers opgestelde appels. De Nederlandse vertaling van dit Appel vindt u hier:

het Freibürger Appell

Uit grote bezorgdheid over de gezondheid van onze medemensen wenden wij ons als aangesloten Artsen van diverse vakrichtingen, speciaal van de milieugeneeskunde, tot de gezamenlijke artsen, de verantwoordelijken in de gezondheidszorg en politiek, alsook tot de publieke opinie.

Bij onze patiënten stellen wij de laatste jaren een dramatische toename vast van zware en chronische aandoeningen, specifiek:

» – leer, concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (b.v. hyperactiviteit)
» – bloeddrukafwijkingen, die met medicamenten steeds moeilijker te beïnvloeden zijn
» – hartritmestoornissen · hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen
» – hersendegeneratieve aandoeningen (b.v. Morbus Alzheimer) en epilepsie
» – kanker zoals leukemie en hersentumoren

Wij constateren bovendien een steeds talrijker optreden van verschillende klachten, vaak bij patiënten ten onrechte als psychosomatische storing gediagnosticeerd als:

» – hoofdpijn en migraine
» – chronische vermoeidheid
» – innerlijke onrust
» – slapeloosheid en moeheid overdag
» – oorsuizingen
» – gevoeligheid voor infecties
» – zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn om slechts een paar symptomen te noemen.

Daar ons de woonomgeving en gewoontes van onze patiënten in de regel bekend zijn, zien wij, speciaal na gerichte vraagstelling, steeds meer een duidelijke samenhang in tijd en ruimte tussen het optreden van deze ziektes en het begin van een zenderbelasting bijvoorbeeld in de vorm van

» – installatie van een GSM antenne in de directe omgeving van de patiënt
» – intensief gebruik van een gsm toestel
» – aanschaf van een DECT-draadloos-telefoon in de eigen woning of bij de buren.

Wij kunnen niet meer in een zuiver toevallige samenloop van omstandigheden geloven, daar:

» – te vaak constateren wij een opvallende opeenhoping van bepaalde ziektes in soortgelijke stralingsbelaste gebieden of wooneenheden,
» – te vaak verbetert de ziekte of verdwijnen maanden- tot jarenlange klachten in relatief korte tijd na reducering of verwijdering van een stralingsbelasting in de omgeving van de patiënten
» – te vaak bevestigen ook bouwbiologische metingen buitengewone elektromagnetische stralingsintensiteiten ter plaatse van onze bevindingen.

Op grond van onze dagelijkse ervaringen houden wij de sinds 1992 ingevoerde en ondertussen oppervlaktedekkende mobiele telefonie technologie en de sinds 1995 op de markt gebrachte snoerloze huistelefoons volgens de DECT standaard voor een van de wezenlijkste veroorzakers van deze fatale ontwikkeling! Niemand kan zich nog langer onttrekken aan deze gepulste microgolven. Ze versterken het risico van reeds bestaande chemische en fysieke milieu inwerkingen, belasten bovendien het immuun afweersysteem en kunnen de tot nu toe compenserende tegenregulatiemechanismes tot stilstand brengen. In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen.

Onze therapeutische bemoeienissen om de gezondheid weer te verbeteren blijven steeds vaker zonder gevolg. Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, speciaal in slaap-, en kinderkamers, die wij als zeer belangrijke plaatsen van ontspanning, regeneratie en genezing beschouwen, veroorzaakt onafgebroken stress en verhindert een fundamenteel herstel van de zieke.

Met het oog op deze verontrustende ontwikkeling zien wij ons verplicht, onze waarnemingen de openbaarheid mede te delen, speciaal nadat wij ervoeren dat Duitse rechtbanken een gevaar van mobile telefonie als *zuiver hypothetisch* beschouwen (zie oordeel van het Bundesverfassungsgericht Karlsruhe en het Verwaltungsgerichtshof Mannheim van het voorjaar 2002).

Wat wij in onze dagelijkse praktijk beleven en tegenkomen is allesbehalve hypothetisch! Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek, die in plaats van de bescherming van de bevolking voor de korte- en bijzonder de langeduurtermijn uitwerkingen van mobiele telefonie straling als maatstaf tot handelen te nemen, zich het dictaat van een reeds lang uitvoerig als gevaarlijk bekende technologie onderwerpt.

Het is voor ons het begin van een zeer ernstig te nemen ontwikkeling, waardoor de gezondheid van vele mensen bedreigd wordt. Wij laten ons niet langer zoethouden met allerlei, irreële onderzoeksresultaten, die zoals de ervaring leert vaak door de industrie beïnvloed wordt, terwijl bewijskrachtige onderzoeken genegeerd worden.

Wij vinden het dringend noodzakelijk nu te handelen!

Als artsen zijn wij bovenal advocaten van onze patiënten. In het belang van alle betrokkenen, waarvan het grondrecht op leven en lichamelijke ongedeerdheid momenteel op het spel worden gezet, doen wij een beroep op de verantwoordelijke in politiek en gezondheidszorg.

Ondersteun met uw invloed onze eisen:

» – nieuwe communicatietechnieken die gezondheidstechnisch wel verdragen kunnen worden, met belangenonafhankelijke afweging van de risico’s speciaal vóór de ingebruikneming ervan en als direct ingaande maatregelen en overgangsregeling
» – massieve reductie van de grenswaarden, zendcapaciteiten en belastingen op een biologisch aanvaardbaar niveau, speciaal in slaap- en regeneratie gebieden
» – geen verdere uitbouw van de mobiele telefonietechnologie, opdat de stralenbelasting niet nog met een veelvoud toeneemt
» – inspraak van de bevolking en de gemeentes bij de bepaling van de plaatsen van de zendmasten, wat voor een democratie eigenlijk iets vanzelfsprekends hoort te zijn
» – voorlichting van de bevolking en specifiek de mobieltjes gebruiker over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden en daardoor een bewustere omgang, mobiele telefoonverbod voor kinderen en gebruiksbeperking voor tieners
» – verbod van mobieltjes en DECT telefoons in kinderspeeltuinen, scholen, ziekenhuizen, bejaardenwoningen, zalen, openbare gebouwen en verkeersmiddelen, analoog het rookverbod  mobieltjes-, en stralingsvrije zones analoog autovrije zones
» – herziening van de DECT standaard voor snoerloze huistelefoons met het doel, de stralingsintensiteit te reduceren en op de werkelijke gebruikstijd te begrenzen alsmede de biologisch kritische pulsering te vermijden
» – industrie onafhankelijk onderzoek, rekening houdend met de rijkelijk aanwezige kritische onderzoeksresultaten en onze arts bevindingen

 

Ondersteunende Appels van bezorgde medici en gespecialiseerde wetenschappers

 

– Catalinia Resolution            – 13 en 14 september 2002  (Freiburger Appell dateert van 9-10-2002

Bamberger Appell                – 21 juli 2004

Helsinki Appeal                    – 1 januari 2005 (zich beroepend op de Reflex-studie uitgevoerd door 12 Europese Universiteiten en wetenschapsinstellingen)

Freienbacher Appell             – 25 septembeer 2005

Benevento Resolution          – 19 septembber 2006

Appel van Brussel                – 28 januari 2007 (wetenschappers onderstrepen dat het elektrosmogbeleid en de stralingslimiet 20V/m in strijd zijn met de Belgische Grondwet artikel 23. )

Open Brief aan Obama        – 18 februari 2009 (Duitse artsen verzoeken de kersverse president Barack Obama af te zien van de versprijding van digiTV in de VS wegens grote hoeveelheid gezondheidsklachten die digiTV in Duitsland oplevert. Diditale tv-zenders wisselen continu van frequentie hetgeen in de Koude Oorlog opzettelijk werd misbruikt om grote gezondheidsschade met straling te veroorzaken (evenals de 10 hz-puls in Wi-Fi en WiMax)

Europarlement                      – april 2009 European Parliament Resolution on health concerns associated with electromagnetic fields, een overweldigende meerderheid van parlementariers stemt voor de aanname van een voorstel van 17 februari dat jaar met 29 aanbevelingen die het draadloosbeleid in Europa moeten verbeteren.

Appel van Den Haag           – op 8 april 2009 overhandigden in Nieuwspoort Den Haag 50 Nederlandse artsen dit appèl aan Prof. dr. André Knottnerus, voorzitter van de Gezondheidsraad. Het initiatief kwam van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s

Porto Alegre, Brazilië          – 2009 Porto Alegre Resolution. Wetenschappers en artsen erkennen elektrohypersensitiviteit, het kanker-, en chronische ziektenrisico van straling, de de normen van IEEE, ICNIRP, ICES verouderd zijn en dat draadloze technologie in het bijzonder de gezondheid in gevaar brengt van kinderen, tieners en zwangere vrouwen.

IEMFA, Seletun                  November 2009/ presentatie 2010: Seletun Statement, Noorwegen:  het International Electromagnetic Field Alliance (IEMFA) presenteert het rapport Scientific Panel on Electromagnetic Field Health Risks: Consensus Points, Recommendations, and Rationales following a scientific meeting at Seletun Norway November 2009.  Olle Johansson werkte hier aan mee en dit rapport in samenvatting luidt:

 1. a) Zwakke niet-thermische bioeffecten en schadelijke gezondheidseffecten worden gevonden ver beneden de gehanteerde blootstellingstandaard
 2. b) ICNIRP en IEEE/FCC publieke veiligheidslimieten zijn inadequaat en verouderd met betrekking tot lange termijn blootstelling aan zwakke velden.
 3. c) Nieuwe publieke blootstellingslimieten zijn dringend noodzakelijk om de volksgezondheid wereldwijd te beschermen.
 4. d) Het is niet in het belang van het publiek te wachten

Rusland RNCNIRP             13 april 2011: Het Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection (RNCNIRP) presenteert Electromagnetic fields from Mobile Phones:  Health Effect on Children and Teenagers met de onder meer de conclusie dat straling tot borderline achtige psychische storingen kan leiden bij kinderen en tieners, het sterftecijfer doet stijgen en een toename van 82% (!!) laat zien van storingen in het bloedbeeld en immuunsysteem.

WHO Geneve                       – 14 april 2011: Multiple Chemical Sensitivity (MCS) en Electrohypersensitivity (EHS) overleg om deze aandoeningen op te nemen in de ICD (International Classification of Diseases)

Jean Huss                             – Op 6 mei 2011 presenteert Jean Huss van het Europese Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs een stuk getiteld: The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment met een actuele realistische benadering van de stralingproblematiek en sleept deze ook binnen de context van mensenrechten.

IARC/WHO                        – 16 mei 2011 classificeert het International Agency for Research on Cancer (IARC) en de World Health Organization (WHO) na jarenlange druk vanuit de wetenschap radiofrequente velden als een classe 2B carcinogeen

Raad van Europa                 – 27 mei 2011 presenteert de Raad van Europa (Parliamentary Assembly Council of Europe (PACE)) Resolution 1815 on the Potential Dangers of Electromagnetic Fields and their effect on the Environment. Hierin ondeer meer: erkenning van elektrohypersinsitiviteit, oproep witte (stralingvrije) zones in Europa te installeren, erkenning niet-thermische schade aan plant, mens en dier, harde kritiek op misbruik risk assessment en eis tot volledige transparantie en oproep tot onmiddellijke verwijdering. Hardste officiële clash met de ICNIRP/WHO/EU standaard tot nu toe. Had onder meer directe ontmanteling van Wi-Fi op scholen in Azië en een beurswaarschuwing voor telecombeleggers in de VS en het Verenigd Koninkrijk tot gevolg.

Ondersteuning door topwetenschappers

Het Antenneconvenant heeft o.a. tot gevolg gehad dat de officiële overheidsvoorlichting in Nederland uit structurele leugens c.q. desinformatie bestaat en dat, omdat de juridische gevolgen van het stoppen hiermee zo groot zijn dat de Nederlandse staat failliet zou gaan aan schadeclaims, men hier vrolijk mee door moet blijven gaan. Er staat nu immers gigantisch veel meer op het spel dan die armzalige 6 miljard aan licentiegelden. En dus typt de overheid dit voor u op papier, in de hoop dat u het gelooft:

Het ministerie van VROM laat zich in de beoordeling van de effecten van elektromagnetische velden leiden door de adviezen van de Gezondheidsraad. Deze adviezen zijn gebaseerd op analyse van bestaande wetenschappelijke literatuur. Tot op heden geeft de literatuur geen aanleiding om te veronderstellen dat er gezondheidseffecten zouden zijn.

Er zijn momenteel echter meer dan 8300 wetenschappelijke studies die de schadelijke werking van straling aantonen. En dus zeggen allerlei internationaal gerenommeerde topwetenschappers en topdeskundigen iets totaal anders over het gevaar van elektromagnetische straling dan de Gezondheidsraad en het Antennebureau. Dit zijn maar enkele uitspraken uit een veel groter geheel:

 

 

William Rea, Arts

Grondlegger en directeur van het Centrum voor Gezondheid en Milieu, Dallas. Voormalig president van de Amerikaanse Academie voor Milieugeneeskunde.

“Gevoeligheid voor elektromagnetische straling is het opkomende gezondheidsprobleem van de 21e eeuw. Het is noodzakelijk dat alle doctoren, regeringen, scholen en ouders hier kennis van nemen. Er staan grote menselijke gezondheidsbelangen op het spel.”
 

Dr. Martin Blank

Universitair hoofddocent, Departement voor Fysiologie en Cellulaire Biofysica, Universiteit van Columbia, College van Artsen en Chirurgen; onderzoeker in bio-elektromagnetica; Auteur van de sectie over Stressproteïnen in het BioInitiative Report.

“Cellen in het lichaam reageren op elektromagnetische velden als potentieel schadelijk, net als  op andere giffen in het milieu, inclusief zware metalen en toxische chemicaliën. Het DNA in levende cellen herkent elektromagnetische velden bij zeer lage blootstellingniveaus en produceert een biochemische stressrespons. Het wetenschappelijke bewijs vertelt ons dat onze veiligheidsstandaards ontoereikend zijn, en dat we onszelf moeten beschermen tegen blootstelling aan hoogspanningsmasten, mobiele telefoons en dergelijke, of (in geval we dit niet doen) de welbekende gevolgen riskeren. Deze wetenschap is heel sterk onderbouwd en we moeten er voor gaan zitten en er aandacht aan schenken.”


Prof. David O. Carpenter, arts.

Professor gezondheidwetenschappen en milieu,  directeur van het Instituut voor gezondheid en milieu aan de School voor Publieke Gezondheid, Universiteit van Albany, SUNY, Co-editor van het BioInitiative Report

”Elektromagnetische velden zijn energiepakketten die geen (enkele) massa bezitten en zichtbaar licht is hiervan een goed voorbeeld. Röntgenstralen zijn ook elektromagnetische velden , maar zij bezitten meer energie dan zichtbaar licht. Het gaat ons om die elektromagnetische velden die minder energie bezitten dan zichtbaar licht, met inbegrip van die velden die verbonden zijn met elektriciteit en die welke gebruikt worden voor communicatiedoeleinden en in magnetrons. De velden die verbonden zijn met elektriciteit worden gewoonlijk ‘extreem lage frequentievelden (ELF) genoemd, terwijl de velden die gebruikt worden voor communicatie en magnetrons ‘radiofrequentievelden’ worden genoemd. Studies bij menselijke proefpersonen hebben aangetoond  blootstelling aan ELF en RF straling tot en verhoogd risico op kanker leidt en dat dit bij intensiteiten geschiedt die te laag zijn om weefselopwarming te veroorzaken. Ongelukkigerwijs zijn al onze blootstellingstandaards  gebaseerd op de foutieve aanname dat er geen gevaarlijke gevolgen zijn bij intensiteiten die geen weefselopwarming veroorzaken. Gebaseerd op de bestaande wetenschap, geloven vele publieke gezondheidsexperts dat het mogelijk is dat we in de toekomst te maken zullen krijgen met een kankerepidemie die voortkomt uit ongecontroleerd gebruik van mobiele telefoons en de toegenomen blootstelling  aan Wifi en andere draadloze apparaten. Daarom is het belangrijk dat wij allen, en in het bijzonder kinderen, ons gebruik van mobiele telefoons beperken, en dat de regering en het bedrijfsleven manieren ontdekken waarop we het gebruik maken van draadloze diensten mogelijk maken zonder een dergelijk hoge kans op een ernstige ziekte.  We moeten besluitvormers duidelijk maken dat het principe ‘business as usual’ onaanvaardbaar is. Het belang van dit thema van volksgezondheid mag niet onderschat worden.”


Prof. Magda Havas

Universitair hoofddocent, Studies naar Milieu en Hulpbronnen, Universiteit van Trent, Canada. Deskundige in radiofrequentiestraling, elektromagnetische velden, vervuilde elektriciteit en grondstroom.

”Radiofrequentiestraling en andere vorming van elektromagnetische vervuiling zijn schadelijk  in ordes van grootte die duidelijk onder de bestaande richtlijnen zijn. Wetenschap is één van de instrumenten die de samenleving gebruikt om gezondheidspolicies te maken. In het geval van apparatuur voor telecommunicatie, zoals mobiele telefoons, draadloze netwerken, antennes voor mobiele telefonie, PDA’s en draagbare telefoons, wordt niet naar de wetenschap geluisterd. De huidige richtlijnen moeten dringend opnieuw onderzocht worden door de regering en gereduceerd worden om de stand  van de wetenschap te weerspiegelen.”


Prof. Olle Johansson, Ph.D.

Professor Eenheid voor Experimentele dermatologie, Departement van Neurowetenschappen, Karolinska Instituut, Stockholm, Zweden; Auteur van de sectie over het Immuunstelsel in het BioInitiative Rapport.

”Het is evident dat verschillende biologische veranderingen, waarbij inbegrepen modulatie van het immuunstelsel, aanwezig zijn in elektrohypersensitieve personen. Er moet een einde komen aan de algehele nonchalance, onverschilligheid en gebrek aan meevoelend respect voor de vervelende situatie van deze personen. Het is duidelijk dat er iets ernstigs is gebeurd en nog steeds gebeurt. Ieder aspect van het leven van elektrohypersensitieve personen , met inbegrip van het vermogen om productief te zijn in de samenleving, om gezonde relaties te hebben en om veilige, permanente behuizing te vinden staat op het spel. De basislevensvoorwaarden worden in toenemende mate ontoegankelijk voor een groeiend percentage mensen van de wereldbevolking.”

“Ik doe een krachtige aanbeveling aan alle regeringen om het thema gezondheidsgevaren van elektromagnetische straling aan te pakken en om actie te ondernemen terwijl er nog tijd voor is. Het risico is te groot dat de voortdurend toenemende op RF-straling gebaseerde communicatietechnologieën een werkelijk gevaar voor mensen vormen, in het bijzonder vanwege hun exponentiele , voortgaande en ongecontroleerde groei. Regeringen dienen kordaat te handelen om de volksgezondheid te beschermen door de blootstellingstandaards zo te veranderen dat ze gebaseerd worden op de biologie, door informatie te verschaffen over de resultaten van onafhankelijke wetenschap over dit onderwerp en met kracht schakels te onderzoeken met een veelvoud aan hiermee verbonden medische condities.“


Whitney North Seymour, Jr., Esq.

Gepensioneerd advocaat; voormalig senator van de staat New York  en VS(staats)-advocaat, Zuidelijke district van New York. Medeoprichter van de Beschermingsraad voor Natuurlijke Hulpbronnen. (Natural Resources Defense Council)

Elektromagnetische straling is een heel serieus thema voor de gezondheid van mens en milieu, dat onmiddellijke aandacht behoeft van het Congres. Het BioInitiative Report is een belangrijke mijlpaal bij het begrijpen van de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn met draadloze technologie. Iedere verantwoordelijke gekozen functionaris is ten opzichte van zijn of haar kiezers verplicht om hier kennis van te nemen en te handelen op basis van de door het rapport gevonden resultaten en opgestelde aanbevelingen.


Eric Braverman, Arts

Hersensonderzoeker, Auteur van ‘The Edge Effect’, en directeur van Path Medical in de stad New York en van de PATH Foundation.  Deskundige m.b.t. de algehele invloed van de hersenen op ziekte en gezondheid.

“Zonder enige twijfel hebben elektromagnetische velden belangrijke gevolgen voor het neurologisch functioneren. Zij vertragen onze hersengolven en beïnvloeden op lange termijn onze geestelijke helderheid. We moeten blootstelling zoveel mogelijk reduceren om het niveau van neurotransmitters te optimaliseren en verslechtering van gezondheid te voorkomen.”


Prof
. Abraham R. Liboff,

Onderzoeksprofessor (Emeritus) , Centrum voor Moleculaire Biologie en Biotechnologie Atlantische Universiteit van Florida, Boca Raton, Florida. Co-editor van het tijdschrift Electromagnetic Biology and Medicine.

”Het kernpunt met betrekking tot elektromagnetische verontreiniging is dat het publiek zich dient te realiseren dat het niet noodzakelijk is dat de stralingsintensiteit hoog is wil er biologische interactie plaats vinden. Er is nu een aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal  dat uiterst zwakke signalen fysiologische gevolgen kunnen  hebben. De intensiteiten van deze interactie  zijn ongeveer 1000 keer kleiner dan de drempelwaarden die eerder vastgesteld zijn door overigens kundige theoretici, die, in hun opgeblazen wetenschapsbenadering alle bewijsmateriaal dat inconsistent was met hun prachtige berekeningen hebben verworpen. Deze foutief ingeschatte drempelwaarden moeten noch steeds gecorrigeerd worden door regulerende instanties en de media.”

”Het algehele probleem met de gevolgen van elektromagnetisme voor de omgeving is veel groter. Het betreft niet alleen de frequenties van hoogspanningsmasten, maar ook het bereik van de radiofrequenties van mobiele telefoons. Daarbij is de constante blootstelling aan elektromagnetische straling hoofdzakelijk gerelateerd aan geld. Het is zelfs zo dat de tientallen miljarden dollars die omgaan in de mobiele telefonie de bedrijfsleiders verplicht om, bij wijze van  kniestoot, elke aanwijzing voor gevaar te ontkennen.”

”Het moge tot hoop voor de toekomst strekken om te weten dat elektromagnetische interacties die een zwakke intensiteit bezitten zowel ten goede als ten kwade kunnen worden aangewend. Het feit dat zulke velden biologisch effectief zijn impliceert ook de waarschijnlijkheid van medische applicaties, iets dat nu plaats vindt. Wanneer dit gebeurt, zal het ons, denk ik, meer bewust maken hoe onze lichamen op elektromagnetisme reageren . Dan zal het ook voor iedereen die hierbij betrokken is ook duidelijker worden dat er een goede reden is om heel, heel voorzichtig te zijn met de ons omringende elektromagnetische velden.”


Prof. Lennart Hardell, Arts

Professor aan het Universitaire Ziekenhuis, Orebro, Zweden. Wereldwijd bekende  deskundige met betrekking tot mobiele telefoons, snoerloze telefoons, hersentumoren en de veiligheid van draadloze radiofrequentie en microgolf straling. Mede-auteur van de sectie over hersentumoren in het BioInitiative Report.

“Er is zeer sterk bewijsmateriaal voor risico’s die verbonden zijn met het langdurig gebruik van mobiele telefoons en snoerloze telefoons wanneer we kijken naar mensen die deze apparaten 10 jaar of langer gebruikt hebben en wanneer zij voornamelijk aan één kant van het hoofd worden gebruikt. Recente studies die geen toename van risico op hersentumoren en akoestische neuroma’s laten zien, hebben niet naar zware gebruikers gekeken, dat wil zeggen gebruik over een periode van 10 jaar of langer, en kijken niet naar dat deel van de hersenen dat zoveel blootstelling ontvangt dat het redelijkerwijs gesproken een tumor zou kunnen produceren.


Blake Levitt

Voormalig medisch research journaliste bij de New York Times en auteur van het boek ‘Electromagnetic Fields, A Consumer’s Guide to the Issues and How to Protect Ourselves’ en uitgeefster van ‘Cell Towers, Wireless Convenience? Or Environmental Hazard?

”De ons omringende door mensen gemaakte elektromagnetische velden (EMF’s)  en die zich over een groot bereik van frequenties uitspreiden, zijn een serieus milieuonderwerp. Toch weten de meeste milieukundigen er weinig over. Misschien is dit het geval omdat het onderwerp zolang  het studiegebied  is geweest van fysici en ingenieurs dat biologen het contact hebben verloren met de fundamentele opname van het elektromagnetisme in het biologisch paradigma. Alle levende cellen en vanzelfsprekend ook complete levende wezens, ongeacht klasse of soort, zijn dynamisch coherente elektrische  systemen die, voor de meest fundamentele  stofwisselingsprocessen volkomen op bio-elektriciteit berusten. Het blijkt dat de meeste levende dingen enorm sensitief zijn voor minimale blootstelling aan EMF. Levende cellen interpreteren zulke blootstellingen als zijnde een deel van onze normale cellulaire activiteiten (daarbij denken we aan hartslag, hersengolven, celdeling, etc.). Het probleem is dat blootstelling aan door mensen gemaakte elektromagnetische blootstelling niet ‘normaal’ is.”

“Het zijn kunstmatige producten met ongebruikelijke intensiteiten, signaalkarakteristieken, pulspatronen en golfvormen die in de natuur niet bestaan. En zij kunnen cellen op ontelbare manieren misleiden. Ieder aspect van het ecosysteem kan er door beïnvloed worden, met inbegrip van alle levende soorten dieren, mensen, planten en zelfs micro-organismen in water en in de bodem. We zien reeds problemen in soorten als vogels,vleermuizen en bijen. Het is bekend dat wilde dieren gebieden verlaten als er telefoonmasten worden geplaatst. Radiofrequentiestraling (RF) – dat deel van het elektromagnetische spectrum dat gebruikt wordt in alles wat draadloos is vandaag de dag – is o.a.  een bekende onderdrukker van het immuunstelsel. RF is een vorm van energetische luchtverontreiniging en we moeten het als  zodanig herkennen. Het is niet alleen de menselijke soort die er gevolgen van ondervindt. De gezondheid van onze planeet staat wellicht op het spel door deze nieuwste milieubedreiging, naast alle andere die er al zijn. Burgers moeten een beroep doen op de regering om passend onderzoek te doen en om deze dialoog te laten plaatsvinden zonder  industriële beïnvloeding. Tot op heden schenken we er geen aandacht aan en brengen daardoor ons eigen  leven in  gevaar.”


Samuel Milham MD, MPH
Arts; tevens afgestudeerd in Gezondheidswetenschappen. Medisch epidemioloog in beroepsmatige epidemiologie. Eerste wetenschapper die een toename rapporteerde van leukemie en andere kankers bij elektriciteitswerkers en die heeft aangetoond dat de piek die optrad bij leukemie op kinderleeftijd is ontstaan in samenhang met de verspreiding van de aanleg van elektriciteit in woonhuizen.

“Heel recent onderzoek suggereert dat bijna alle menselijke  plagen die in de twintigste eeuw zijn ontstaan, zoals gewone acute lymfoblastische leukemie bij kinderen, borstkanker bij vrouwen, kwaadaardig melanoom en astma in verband kunnen worden gebracht met een of ander facet van ons gebruik van elektriciteit. Er bestaat een urgente noodzaak voor regeringen en individuele personen om stappen te ondernemen om de blootstelling van gemeenschappen en personen aan EMF te minimaliseren.”
 

Libby Kelley, MA

Uitvoerend Secretariaat van de Internationale Commissie voor Elektromagnetische Veiligheid; Oprichtster van de Raad voor de gevolgen van Draadloze Technologie; Co-producer van de documentaire: “Blootstelling van het publiek : DNA, Democratie en de Draadloze Revolutie” (Public Exposure: DNA, Democracy and the Wireless Revolution); EMF milieuconsulent en vooraanstaand appellant bij het betwisten van de FCC Radiofrequentie stralingsrichtlijnen voor mensen, 1997-2000 (www.icems.eu).

“De menselijke blootstellingstandaards voor radiofrequentiestraling voor persoonlijke draadloze communicatieapparatuur en voor de blootstelling van het milieu aan draadloze zendmasten worden door de landsregering vastgesteld om het gebruik van draadloze communicatieapparatuur en draadloze zendmasten te reguleren. In de Verenigde Staten worden deze standaars opgesteld door de Voedsel en Warenautoriteit (FDA)  en de Federale Commissie voor Communicatiemiddelen (FCC). De Raad voor de gevolgen van Draadloze technologie beschouwd deze standaards als inadequaat omdat zij zijn gebaseerd op opwarmingseffecten en geen rekening houden met het lage niveau en de cumulatieve blootstellingcondities waarin de bevolking nu leeft.

Deze standaards zijn tevens ontwikkeld voor acute, korte termijn blootstellingcondities en doen geen recht aan het medische bewijs dat op toegenomen risico´s en feitelijke schade wijst welke voortkomt uit chronische of sporadische bestraling. De Federale en Staatsgebonden gezondheidsinstanties houden zich officieel niet bezig met wat bezorgde wetenschappers en medische doctoren nu beschouwen als het ontstaan van gezondheidsproblemen bij de bevolking Er zijn geen mensen die toezicht houden op de gezondheid of systemen die er voor zorgen dat er wordt gereageerd op gezondheidsklachten voorhanden om burgers adviezen te geven over blootstelling aan elektromagnetische straling (EMR).  Naarmate de draadloze technologie evolueert nemen omringende achtergrondniveau´s toe en scheppen condities van elektromagnetische verontreiniging die alomtegenwoordig en doordringender worden. Wij moedigen consumenten, fabrikanten, serviceproviders en beleidsmakers  aan om de condities voor elektromagnetische straling te reduceren, te elimineren of te matigen en om standaarden te ondersteunen die gebaseerd zijn op biologische factoren.”


James S. Turner, Esq.

Bestuursvoorzitter van ‘Burgers voor Gezondheid’. Mede-aueur ‘Stemmen van het volk’ : De noodzaak om transpartisaan te zijn in het Amerikaanse leven. (The Transpartisan Imperative in American Life) Advocaat, Swankin-Turner, Washington, DC.

“Volgens het BioInitiative Rapport: Een rationele op biologische gegevens gebaseerde blootstellingstandaard voor de bevolking –  voor elektromagnetische velden afkomstig van elektrische en elektronische apparaten, hoogspanningskabels en draadloze  deviezen zoals mobiele telefoons, snoerloze telefoons, antennes en masten voor mobiele telefonie en zendmasten voor radio en televisie – leven we in een onzichtbare nevel van EMF waarvan 30 jaar wetenschappelijk  onderzoek, met inbegrip van 2000 peer-reviewde studies – ons laat zien dat deze ons aan ernstige gezondheidsrisico’s blootstelt, zoals een toename van de ziekte van Alzheimer, borstkanker, ziekte van Lou Gehrig, hypersensitiviteit van het immuunstelsel door EMF-straling en ontwrichting van het functioneren van de hersenen en van het DNA. Het publiek moet de politici en publieke functionarissen wakker maken en wijzen op de noodzaak om de decennia oude EMF-standaards voor volksgezondheid bij de tijd te brengen. Dit rapport laat zien hoe dit kan gebeuren. “


Camilla Rees, MBA

Bestuursvoorzitter van Wide Angle Health, LLC. Patienteneducatie en advocatuur.

“De Verenigde Staten besteden per jaar meer dan 2 triljoen dollar per jaar aan gezondheidszorg. Daarvan wordt 78% besteed aan mensen met chronische ziekten, zonder op adequate wijze de factoren – inclusief EMF/RF – te onderzoeken en te begrijpen die in de eerste plaats een bijdrage leveren aan de onevenwichtigheden in het menselijk lichaam. Na het lezen van het BioInitiative Report, zou het niet als een verassing moeten komen voor beleidsmakers, gezien de blootstelling continu toenemende niveaus van elektromagnetische velden en radiofrequente velden in onze omgeving, dat bijna 50% van alle Amerikanen nu leeft met een chronische ziekte. Ik treur om de mensen die onnodig aan deze ziekten lijden en koester de hoop dat onze regeringsleiders de rol die elektromagnetische factoren spelen bij ziekte, gezondheidskosten en de erosie van de levenskwaliteit en productiviteit in Amerika meer zullen onderzoeken.


Lloyd Morgan, BS Electronic Engineering

Directeur van de Centrale Registratie voor Hersentumoren van de VS. Lid van het genootschap voor Bio-elektromagnetica; lid van het Epidemiologisch Consortium voor Hersentumoren (BITEC)*.

“Alles wijst er op dat mobiele telefoons hersentumoren, speekselkliertumoren en oogkanker veroorzaken. Maar omdat de mobiele telefoonindustrie en wezenlijk deel van het onderzoek financiert, is deze realiteit voor het algemene publiek verborgen.  De Interphone studie, een researchproject dat dertien landen omvat, en data voor een groot gedeelte door de mobiele telefoonindustrie is gefinancierd heeft consistent aangetoond dat het gebruik van een mobiele telefoon de gebruiker beschermt tegen het risico op kanker. Moet er nog iets meer gezegd worden. Het is tijd dat volledig onafhankelijke studies worden gefinancierd door die regeringsinstanties wiens verantwoordelijkheid het is om hun burgers te beschermen zodat de waarheid over de zeer schadelijke gezondheidsgevaren van microgolven helder en duidelijk bekend wordt.”

* Om wille van identificatiedoeleinden: Alle uitspraken zijn van mij en alleen van mij afkomstig en vertegenwoordigen geen posities of meningen van het Centrale Registratieburo voor Hersentumoren van de Verenigde Staten, het Bio-elektrische Genootschap of het Epidemiologisch Consortium voor Hersentumoren.


Janet Newton

President van The EMR Policy Institute, http://www.emrpolicy.org/

“Het heersend stralingsveiligheidsbeleid in Amerika met betrekking tot radiofrequentie  faalt om de bevolking te beschermen. Op dit moment zijn er in de Verenigde Staten meer dan 260 miljoen mensen geabonneerd op draadloze diensten. Hierdoor wordt een voortdurende uitbouw nodig gemaakt van antenneplaatsingen in woon- en handelsomgevingen, maar ook in de naaste omgeving van  scholen, dagverblijven, bejaardentehuizen en tevens op de werkvloer. Het januarirapport 2008 dat is uitgebracht door het Comité van de Nationale Academie van Wetenschappen, wiens taak het was om  onderzoek te doen naar alle reeds bestaande en nog ontbrekende  factoren bij het onderzoek  naar de biologische effecten van blootstelling aan deze antennes laat zien dat de  onderzoekingen die er op dit moment beschikbaar geen adequate weergave zijn van de  blootstellingsrealiteiten.

Nader gespecificeerd constateren wij:

1)      De studies veronderstellen een enkelvoudige antenna en niet de typische rangschikking van 4 tot zes antennes ter plaatse, waardoor de blootstellingintensiteiten te laag worden ingeschat.

2)     Zij zijn niet verricht met betrekking tot het gewoonlijk uit veelvoudige elementen samengestelde antennebasisstation, waardoor geen rekening wordt gehouden met de blootstelling aan veelvoudige frequenties.

3)     Er ontbreken modellen die de verschillende stralingshoogten in kaart brengen voor mannen, vrouwen en kinderen van verschillende leeftijdsgroepen en die gebruikt kunnen worden bij de karakterisering van Specifieke Absorptie Ratio (SAR) verdelingen voor blootstelling aan mobiele telefoons, draadloze PC’s en basisstations.

4)     Zij houden geen rekening met de absorptie-effecten van blootstelling aan de vele verschillende radiofrequentie uitzendende apparaten waaraan de bevolking vaak gelijktijdig wordt blootgesteld.  Er is nu sprake van een zeer dringende behoefte aan een federale onderzoeksstrategie om deze zeer ernstige ontoereikendheden in de wetenschap waarop onze regering haar gezondheidsbeleid baseert aan te pakken.


Prof. Livio Giuliani, PhD

Woordvoerder, Internationale Commissie voor Elektromagnetische Veiligheid (www.icems.eu) Adviserend directeur, Italiaans Nationaal Instituut voor de bescherming en veiligheid van arbeiders, Oost-Venetie en Zuid-Tirol; Professor aan de School voor Biochemie aan de Universiteit van Camerino, Italie.

“De zogenaamde Resolutie van Venetië, die door de Internationale Commissie voor Elektromagnetische Veiligheid (ICEMS) is aangenomen op 6 juni 2008 en die nu door bijna 50 wetenschappers is ondertekend die peer reviewed onderzoek hebben gedaan zegt o.a.: “We zijn gedwongen om het bestaan te erkennen van niet-thermische effecten van elektromagnetische velden op levende materie, die  op ieder niveau van onderzoek – van moleculair tot epidemiologisch – lijken plaats te vinden. Het recente epidemiologische bewijsmateriaal  is sterker dan te voren. We erkennen het groeiende volksgezondheidsprobleem van elektrohypersensitiviteit. Wij doen een krachtige aanbeveling om het gebruik van mobiele telefoons door kinderen en teenagers te beperken en wij doen een beroep op de regeringen om het Voorzorgsprincipe als een tijdelijke maatregel toe te passen terwijl meer relevante biologische blootstellingstandaards worden ontwikkeld”.


Professor Jacqueline McGlade

Executive Director, Europees Milieu Agentschap. Adviseur voor landen die behoren tot de Europese Unie onder auspicien van de Europese Commissie

“Er zijn uit het verleden veel voorbeelden bekend waar men faalde het voorzorgsbeginsel toe te passen, die geresulteerd hebben in onomkeerbare schade aan de gezondheid en het milieu. We mogen aannemen dat passende voorzorg en proportionele acties die nu genomen worden om de plausibele en potentieel ernstige bedreigingen voor de gezondheid door elektromagnetische velden te vermijden vanuit de toekomstperspectieven als oordeelkundig en wijs worden gezien.”


Prof. Paul J. Rosch, MD

Professor voor klinische medische wetenschap en psychiatrie, Medisch College van New York; Ere vice-president van de Internationale Associatie voor Stress Management; Diplomaat, Nationaal Bestuur van Medische Onderzoekers; Vol lid van de Russische Academie voor Medische wetenschappen; Lid van het Koninklijk Medisch Genootschap; Emeritus lid van het Bio-elektromagnetisch Genootschap.

”Claims dat mobiele telefoons geen gezondheidsgevaren met zich meebrengen, worden uitsluitend ondersteund door de veiligheidstandaards van Specifieke Absorptie Ratio (SAR) limieten die enkele tientallen jaren geleden zijn opgesteld door de telecommunicatie-industrie en gebaseerd zijn op studies die zij (zelf) hebben gefinancierd. Zij hebben de foutieve veronderstelling gemaakt dat de enige schade die  zou kunnen voorkomen uit de radiofrequentie-emissies van een mobiele telefoon zou resulteren uit een opwarmings- of verhittingshandeling, omdat niet-thermische velden geen biologische effecten zouden kunnen hebben.  Wijlen Dr. Ross Adey heeft deze stelling drie decennia geleden al ontkracht door aan te tonen dat sterk op elkaar gelijkende radiofrequentievelden met bepaalde drager- en modulatiefrequenties die onvoldoende energie bezaten om enige warmte te produceren toch de vrijlating van calciumionen uit cellen konden veroorzaken. Sindsdien hebben talrijke onderzoeksrapporten bevestigd dat niet-thermische velden van mobiele telefoons, zendmasten, hoogspanningskabels en andere door mensen gemaakte bronnen een significante invloed kunnen hebben op de verschillende weefsels en fysiologische functies.”

“Wij worden voortdurend gebaad in een toenemende zee van straling tengevolge van blootstelling zoals boven beschreven, alsmede door de straling van elektrische apparaten, computers, Bluetoothtoepassingen, WIFI-installaties en door meer dan 2000 communicatiesatellieten in de ruimte rond de aarde  die overvloedig signalen op ons neer laten regenen voor onze GPS-ontvangers. Nieuwe WiMax-transmittors op zendmasten die een bereik hebben van twee vierkante mijl in vergelijking met de 300 voet van Wi-Fi zullen het hart van Amerika weldra veranderen in een grote hotspot. Kinderen worden het meest ernstig getroffen omdat hun hersenen zich nog ontwikkelen en hun schedels dunner zijn.  Een telefoongesprek van twee minuten kan de hersenfunctie bij een kind al veranderen waarna deze verandering een uur lang aanhoudt, wat de reden is dat andere landen verkoop onder de 18 stoppen of het gebruik van mobieltjes onder de 18 jaar ontmoedigen. In contrast hiermee is dit segment van de bevolking nu doel van een 2 miljard dollar kostende reclamecampagne, die tweens (kinderen tussen 8 en 12 jaar oud) als de nieuwe grote markt ziet voor de mobiele telefoon. Firefly en Barbie mobieltjes worden gepromoot voor kinderen van 6 tot 8 jaar oud.”

“Er  wordt over het algemeen niet beseft dat er een cumulatief effect optreedt en dat praten via een mobiele telefoon gedurende slechts één uur per dag de straling kan laten oplopen tot 10.000 watt. Dat is 10 keer meer straling dan  het gevolg is van het steken van je hoofd in een magnetron! Zwangere vrouwen lopen waarschijnlijk ook grotere risico’s . Dit inzicht is gebaseerd op een studie die laat zien dat kinderen die werden geboren bij moeders die tijdens de zwangerschap slecht 2 of 3 keer een mobiele telefoon hadden gebruikt, een dramatische toename lieten zien van hyperactiviteit en andere gedrags- en emotionele problemen. En voor de kinderen die reeds vanaf 7 jaar een mobiele telefoon hadden gebruikt, was het percentage gedragsproblemen 80% hoger.  Of ontogenie (embryonale ontwikkeling) een recapitulatie is van fylogenie is betwistbaar, maar het is duidelijk dat lagere levensvormen ook veel sensitiever zijn. Als je de positieve elektroden van een 1.5 Volt batterij  in de Pacifische oceaan bij San Francisco houdt  en de negatieve pool bij Diego, kunnen haaien in het gebied tussen deze steden het elektrische veld van slechts een paar miljardste volt detecteren. Er is ook geïmpliceerd dat EMF velden betrokken zijn bij de recente massale en mysterieuze verdwijning van honingbijkoloniën, welke van essentieel belang zijn voor de bestuiving van meer dan 90% van de gewassen. Zoals Albert Einstein reeds waarschuwde: “Als de honingbij van de oppervlakte van de aarde zou verdwijnen, dan zou de mens nog maar vier jaar te leven hebben.”

“Tenslotte moeten we vaststellen dat alle leven op aarde zich heeft ontwikkeld onder de invloed van solaire straling en van geomagnetische krachten waaraan we geleerd hebben ons aan te passen en waarvan we zelfs in enkele gevallen geleerd hebben gebruik te maken.  De gezondheid van alle levende systemen (in oplopend volgorde van een cel, weefsel, orgaan of persoon, gezin, organisatie of land, is afhankelijk van goede communicatie – zowel intern als met de omringende, uiterlijke omgeving. Alle communicatie in het lichaam vindt uiteindelijke plaats via heel subtiele uitwisseling van elektromagnetische signalen tussen de cellen, een proces dat nu verstoord wordt door kunstmatige elektroverontreiniging waarvoor we geen tijd hebben gehad om ons er aan te passen. Zoals Alvin Toffler in Toekomstshock heeft benadrukt brengt te veel verandering in een te korte tijdsperiode ernstige (chronische)stress te weeg ten gevolge van het falen van het aanpassingsvermogen. Het kan enkele tientallen jaren duren voordat de nadelige gevolgen van elektrosmog vastgesteld kunnen worden, hoewel sommige gevolgen, zoals carcinogeniteit, al te voorschijn beginnen te komen. Dit gigantische experiment op onze kinderen en kleinkinderen zou kunnen resulteren in massieve beschadiging van geest en lichaam met het potentieel om een ramp van ongekende omvang te weeg te brengen, tenzij de juiste tegen voorzorgsmaatregelen onmiddellijk worden geïmplementeerd.  Tegelijkertijd moeten we erkennen dat er van nieuwe elektromagnetische therapieën is aangetoond dat ze gunstige effecten hebben op stressgerelateerde klachten , die reiken van angst, depressie en slapeloosheid tot  artritis, migraine en spanningshoofdpijn. Zoals is aangetoond door bio/elektromagnetisch medisch onderzoek, zijn deze therapieën waarschijnlijk ook veel veiliger en effectiever dan medicijnen. Daarom moeten we ook vermijden het kind met het badwater weg te gooien.“

©Benjamin Adamah 2016 – www.dooozz.nl

Shortcut VAMACHARA – over het grote spirituele taboe in een patriarchaal systeem

god-monty-python

Lucifers dubbelkarma

Stel je vroeg mij uit te leggen waar het Linker Pad, vamachara, nu in diepste essentie over gaat? Ik zou achter mijn oor moeten krabben en hmmmm….. zeggen, want deze vraag staat op het punt de sluisdeuren voor een hele spraakwaterval te openen. Maar heel kort gaat vamachara in de kern over het testen van een nooit te doven vuur in het diepst van je ziel aan de kille machten in de wereld. En dat vuur hoeft niet beschermt te worden, want het is onkwetsbaar, alleen de verbinding ervan met je alledaags bewustzijn. En dat nu juist leert het Linker Pad. Deze te herontdekken en te versterken.

Is deze band sterk genoeg dan verandert dat vuur in een ander vuur, het slangenvuur, Lucifer in diens zuiverste essentie [1]. Dat wat tantristen de Ātman (ware zelf, onsterfelijke vuurkern, dat wat ademt) noemen fuseert dan met Paramātmā (Zelf van God, de tzimtzum; het beginsel van het uitdijen en contracteren, dus ademen van het universum) en de jiva (levenskracht, orgone essentie, incarnatie zelf) tot één God-menselijke wil en wilskracht. Lucifer is exact hetzelfde als Shiva die de empowerment van zijn wil ontvangt van Shakti. De God is niets zonder de Godin. De God is enkel de onsterfelijke vuurkern, het initiërend mannelijk beginsel, dat kan initiëren tot het een ons weegt als Shakti, het manifesterende, de wereld, het universum, daar geen substantie en vorm aan verleend. Vuur en Water geven steaming hot life. Rudolf Steiner begreep Lucifer maar voor de helft. Hij zag Lucifer als drager van het karma van Satan. Satan de Heer van de singulariteit, de atomos, en in onbeheerste vorm de kille oprukkende infiltrerende technologie. Satan zelf is echter slechts de yin-variant van het absolute, van “dat wat geen binnen kent”. God (hier bedoelende de Heer van “dat wat geen buiten kent”) is de yang-variant. En hier zat Steiner fout, want Lucifer draagt evenzeer God’s karma. [2] Want in beide gevallen, Satan en God spreken we over absolute archetypen of theonische machten zoals ze in het occultisme worden begrepen. Het zijn oergeesten van het universum en allebei even dodelijk en schadelijk voor de mens indien deze ervoor kiest zich aan een van beide te verslaven inplaats van ze intelligent te integreren en te emanciperen aan het menselijke, aan het goede dat bestaat uit credo’s als: doe de ander niet aan wat jou een afschuw is & we hebben de aarde te leen van onze kinderen. Kille technologie maakt evenveel slachtoffers als de godsdienstwaanzin bij de Rechter Pad religies. Alle godsdienstoorlogen waren en zijn Rechter Pad. Wanproducten van in hoofdzaak christenen, moslims, joden en rechtse hindoes. Net als de wereldse variant op godsdienstoorlog, het Orwelliaanse systeem, waarbij het “alles wordt aan één-focus onderworpen‘’, het anti-persoonlijke naadloos fuseert met het onbeheerst satanische in diens laatste variant, de hightech.

Stel je vroeg mij uit te leggen waarom ik een boek over het Linker Pad heb geschreven, dan zou ik veel minder lang van stof zijn. Ik zou simpelweg antwoorden: Omdat ik van het leven houd en met een Aarde die nog maar tien jaar te gaan heeft dankzij uitwassen die unaniem onder Rechter Pad policies vallen, religieus en/of werelds, vind dat iemand dat hele systeem nu eens zo hard in de ballen moest schoppen dat eindelijk de kern van het probleem geraakt wordt. Het werkelijke drama van de mensheid bloot wordt gelegd. Zo doorgaan als nu is voor niemand nog en optie.

Lucifer – ooit Eosphoros, de god van het ochtendlicht dat de duisternis van de nacht verdreef – draagt als karmische opdracht de bewaring van de menselijkheid voor absorptie in het individu verschroeiende licht (God), of zielbevriezende duister (Satan). Beide excessen vernietigen namelijk het menselijk wezen. Hij draagt hiermee de allergrootste liefde uit van de alles overstijgende Paramātmā, het goddelijk/godinnelijk Zelf voor diens kind de Ātman/Jiva, het levend menselijk zelf, als de de vrije bewuste keuze, de vrije wil. Lucifer de god van de zielsaristocratie, draagt zijn last, trots, sterk als een Stier met het schitterend kleurengeweld van de opkomende Zon als zijn verschijning. Hij is de waakhond van Henry David Thoreaus “deliberare living”, expres leven. Leven hoe dan? Leven op een expres opgeëiste menselijke manier. Leven vanuit het besef dat gerichtheid op absolute waarden in plaats van gerichtheid op het spel van het leven zelf de mens zijn illusie en ondergang is, al prediken alle grote religies die vorm van collectieve automutilatie. Leven ook vanuit de creatieve wil die de expressie is van levenslust en aanstuurt op levenlust en het unieke beschermt tegen het massale, de verveling, Moloch. Lucifer’s (lees: ons) wereldkarma kan enkel worden afgelegd wanneer de mens beseft dat zijn laatste stap, de stap, na Nietzsches compleet mislukte Übermensch en het even compleet mislukken van de leer van alle grote religieuze profeten, de weigering is, om Satan en God nog langer tot speelbal te zijn. Dat zijn opdracht het ontworstelen het leven aan de dood is door het vampiriserende absolute, door beide zuigkrachten, God en Satan, te begrijpen en te beheersen. Opgaan in kleurloos licht is valse spiritualiteit. Opgaan in technologische oplossingen is vals realisme. De mens is een soul-creature dat diversiteit en uitdaging nodig heeft en daarmee straalt zijn gekleurde licht. Anders gaat hij dood of vernietigt hij de Aarde. En daarvoor moet hij het Grote Spel begrijpen. Als een wezen van de regenboog, want al zijn chakras hebben dezelfde kleuren, door de oude wijzen als bloemen afgeschilderd. Als een evenbeeldwezen van het universum, want yin en yang, Godin en God, vrouw en man beide hebben ze deel aan hem. Ofwel deze communiceren, ademen door hem en zijn dynamisch in evenwicht, ofwel de één overheerst op de ander en ze vervallen tot een padstelling van onbalans, een poel bedorven levenswater. Yin en yang scheppen elkaar, zijn elkaars kracht en accu. Hoe meer in dynamische balans, hoe sterker beide worden. Het mannelijke castreert zichzelf echter met de overheersing van yang op yin, zoals in deze tijd van superexpansie en het massale. Het vrouwelijk, yin doodt zichzelf, als het in antwoord op yang-overkill negatief wordt, en Aarde, natuur en leven verandert in Frankensteintechnocratie en superbureaucratie, kunstmatig, verstikkend.

072032cce244d1fa376318a3f753a0b2

Een imploderend “spiritueel” landschap

Mainstream-, en staatsreligies zijn zonder uitzondering Rechter Pad religies. Dat wil zeggen dat ze niet op een natuurlijke spiritualiteit of logische metafysica zijn geënt, niet aansluiten bij de overall make up van de menselijke psyche en anti-Aarde, anti-vitalistisch zijn. Verder hebben ze gemeen dat het antwoord op gevoelens van dualisme en het gescheiden zijn, verkeerd wordt uitgelegd. Doelbewust verkeerd omdat de identificatie van God en “goed” met “de Ene” of “de Bron” teert op een misconceptie van Aristoteles [3] en Plotinus. Deze hebben de monotheïstische spiritualiteit van een krakkemikkig maar effectief stuk filosofische onderbouwing voorzien en zo ook de piramidale constructie daarvan met leiders en gelovigen. Al onze wereldse systemen draaien op piramidale top down herder-schapen constructies, die aldus de carrosserie van de staatsreligies kopiëren en deze enkel in een andere modus omzetten: politiek / economisch / mediacratisch i.p.v. religieus.

Het beginsel is exact het zelfde. De mens wordt uit een natuurlijke realiteit gelokt of geforceerd (ontwikkelingslanden), ontworteld doordat de oerkennis die hem daarmee verbond wordt afgenomen, verboden, overruled of tegengewerkt. En hij wordt ingebed in een nieuwe maar virtuele werkelijkheid, een hersenspoeling, essentieel om het politiek of economisch – of religieus – spel te kunnen spelen.

Vervolgens wordt hem voorgehouden dat de maya of wereldillusie Moeder Aarde is, de materiële werkelijkheid, of het vrouwelijke. Dat die de bronnen van kwaad en leed vormen. En dat we hieraan kunnen ontsnappen door ons op “eenheid” te richten en een “hogere transcendente werkelijkheid” in plaats van onze echte werkelijkheid terug te eisen, te repareren wat daar mis misgaat en spiritualiteit aldus immanent i.p.v. transcendent te ijken. Dit hield voldoende have nots en Jan Modalen van de Aarde in bedwang, want hiertegen ageren is tegen “God” zelf ingaan. Regeringen en hun OM’s stonden de religieuze leiders steeds bij om dat af te straffen.

 

Halve eenheid en het misleidende goede, de boobytrap van Plotinus

Dat niet alles aan spirituele output nog voor zoete koek wordt geslikt is een ontwikkeling die op dit moment katalyseert. Er breidt zich een heus spiritueel vacuüm doordat mensen hun religie verlaten, maar ook doordat de zelfgecentreerde spiritualiteit binnen de new age, mensen steeds minder bevredigt. Alle boeken die in dit kader verschijnen komen met dezelfde herkauwde en ge-AKO-iseerde insteek, de verkoop keldert. In vrouwen-, en wiccakringen zie je simultaan een versnelde bewustwording van de weggedrukte rol die seksualiteit als spiritueel voertuig kan hebben, alsook na tweeduizend jaar onderdrukking een revival van de Godin,. Een film als HOME, die aantoont hoe Moeder Aarde nog maar tien jaar te gaan heeft voor er een wereldwijde ecosysteemcollaps wordt verwacht, zet stevig aan tot nadenken en heel veel Facebook-posts uit de spirituele hoek verschijnen ofwel als fusies tussen spiritueel en ecologisch denken of als fusies tussen spiritualiteit, seksualiteit en bewuste vrouwelijkheid.

Er rijst een onderzoeksdrang naar boven om de ware betekenis van “het spirituele” te herontdekkenen opnieuw te definiëren. Had “het spirituele” niet ooit met “het goede” te maken? Kon het daar zo maar van losgekoppeld worden met clichés als “tot jezelf komen” en “je ware zelf ontdekken” die toch een sec narcistische scope krijgen wanneer “het ken u zelve” wordt vervangen door een fetisj hiervan, ten koste van de resterende spirituele dimensies? Is spiritualiteit, dwars door de ruis die religies eeuwenlang verspreid hebben, te herdefiniëren door het goede te herdefiniëren? Persoonlijk denk ik van wel en denk ik dat die insteek bij uitstek de weg is.

En dan komen we bij de kern van het probleem; namelijk dat ons begrip van “het goede spiritueel” werd misvormd en hiermee ook ons begrip van God. De Grieken onderkenden heel simpel twee beginselen. Het mannelijke beginsel van eenheid, de Mone of Monade, en het vrouwelijke beginsel van veelheid en diversiteit, de Dyade. De Mone was mannelijk, de Dyade vrouwelijk. Deze twee oercoördinaten van de kosmos werden vertegenwoordigd door Kronos en Rhea. Shiva en Shakti zou de tantrist ze noemen. Er bestond een verlangen tussen beide. De lust van Kronos naar Rhea drukte zich uit in de orexis, het scheppen. Rhea word bevrucht met een ideeënuitstoot van Kronos en dat was de schepping en werd het leven. Simultaan was er het verlangen van Rhea naar Kronos. Yang verlangt naar yin en vice versa. Beide krachten veroorzaken elkaars existentie en wezen en geven elkaar zin en betekenis en daarmee motivatie en emotie. Totdat Aristoteles de ene oorzaak der dingen bedenkt en Kronos de God enige schepper wordt, losgesneden van zijn schepping waarbij Rhea de Godin buitenspel komt te staan. Plotinus doet hier en schep bovenop door God niet langer als het wezen van de hele schepping te positioneren, maar God aan de Mone(het Ene) gelijk te stellen, wat hij ook aan het Goede gelijkstelt. De mens moest streven naar eenwording met de Mone, en hij bedacht dat dit een terugkeren naar de Bron was en de meest essentiële spirituele taak van de mens. En inderdaad alle meditatie die jou doen concentreren op één punt en of geluid kunnen je een TM-achtige eenheidsbeleving geven. Zeer indrukwekkend als je dat voor de eerste keer meemaakt, net als je eerste orgasme, maar daarmee ben je nog niet spiritueel bezig en heb je slechts de helft van het goddelijke aangestipt ook al denk je van niet, of genees je plots van allerlei klachten zoals dat kan met tachyonenergie.

Het doormidden snijden van het totaalwezen van God, het scheiden van de vrouwelijke component van de mannelijke waarvan Plotinus dan enkel de mannelijke helft tot God benoemt, tot het Goede en de Bron is volstrekt arbitrair, slecht beredeneerd en anno 2013 onhoudbaar. Toch is dit tot aan vandaag de spirituele consensus. Het terugkeren naar de Bron, het eenworden met – deze halve – “God” om aan de wereld van dualiteit te ontsnappen. Maar het is dus geen eenwording met God. Enkel een fusie aan de yang-helft of de mannelijke component. En geamputeerd van yin is die halve God schadelijk en misleidend, een vals licht dat lokt boven een ravijn. De echte eenheid zit in de voortdurende dynamiek tussen yin en yang, God en Godin. Het is een actieve eenheid die statische momenten kent wanneer beide energieën zich tijdelijk verenigen. Net als het liefdesspel tussen man en vrouw.

 

Shakti, Kali en spirituele seks

Mensen die ervaring hebben met spirituele eenheidservaringen maar nooit de eenwording met Shakti, de godin hebben ervaren, hebben zonder dat je hen daar ooit van zult overtuigen slechts de eenwording met een halve God ervaren. Een halfwording dus in plaats van eenwording. Shakti verenigt als een zachte koesterende energie die alle chakras tegelijk laat vibreren en de kundalini laat stijgen, dalen, door het hart boren en dat eindeloos lang. Shakti maakt één met het levensveld, de allesdoorspoelende levensenergie zelf, een goede gevende moederlijke energie die ieder vacuum vult en een full body orgasme combineert met visioenen van een eindeloze bloemenzee en zacht gekleurd licht. Shakti wordt één met Shiva op persoonlijke schaal. [4] Shaktishiva is een toestand die nirguna wordt genoemd. Een tijdelijk opgaan in elkaar, de echte eenheid waar Rechter Pad-spirituelen de verkeerde afslag nemen. Daarbij is nirguna de aanraking van Kali-Shakti zelf. Verliest de godin zich dus niet werkelijk aan Shiva, het mannelijk beginsel, maar sluit dit in, in zichzelf zoals een eicel een spermatozoïde insluit.

Kali rijst uit cidrupini, de eenwording met de levensgolf, de kracht van de natuur, Shakti en verpulvert alle schillen die zich om de Ātman/Jiva bevinden om niets overeind te laten, anders dan dit innerlijk vuur zelf. Alles wat deze kern verstikte aan denkramen, mindsets, input, verwachtingen, hoop, idealen, statusbullshit verast voor haar voeten. Vooral mannen  neigen tot het aankleden van hun vuurkern met status. Status is macht. Maar macht is krachteloosheid. De man komt pas in zijn ware kracht door alles af te werpen waarna enkel zijn vuurkern overblijft en hiermee als man een kracht uit te stralen die archetypisch mannelijk is. Het is de kracht die vrouwen hun slips doet gooien naar sommige pop-idolen. Het is de kracht die veel bohemen die de schijnwerpers halen pas bereiken door hun Ātman schillen met drugs en alcohol te slopen.

Wanneer de man echt man wordt als hij nirguna doorloopt waarbij Kali-Shakti alle schillen om zijn zonne- of vuurkern verpulvert, alle stupide ideeën waar hij zich aan ophing, religieus, politiek, filosofisch, subjectief, traditioneel etc., en hij zelfs emotioneel “Jehnseits von Gut und Böse” is, is hij jivanmukti (verlicht terwijl nog geïncarneerd op aarde) klaar om een kaula of virya te worden. Dat wordt hij door de laatste test van Vamachara te doorstaan en bewust voor het goede, menselijke en tedere te kiezen. Hij wordt dan identiek met de liefdevolle Shiva zelf. Pas dan kan in een relatie de vrouw volledig opgaan in Brahma-Shakti, de liefdevolle scheppende voedende Godin en zich volledig in veiligheid, echtheid, intimiteit en vertrouwen openen voor de man. De zuivere Vuur – Water versmelting geeft de hoogste erotiek, de hoogste extase en laat seks en spiritualiteit één worden in hun omhelzingen.

AAEAAQAAAAAAAAWgAAAAJGRjNzI0NjI3LWVhN2QtNGNlMS04MmYzLTMzZDAyNmMzYWQ2NA

Kali brandt alles weg dat de man ervan afhoudt de Ātman te verbinden met zijn uniciteit, zonder die uniciteit zelf te verwoesten. De uniciteit wordt enkel gereset. Alle vormen waarbij de man zijn identiteit ontleende aan elementen, patronen, denkramen in de schillen rond de vuurkern worden geliquideerd, ten behoeve van een in wezen zuivere Ātman – Jiva verbinding. De Ātman is de pure vuurkern, maar onpersoonlijk, een fractal in wezen van de Paramātmā, terwijl de Jiva zijn empirische zelf is, weliswaar bestaand uit een stuk onverwoestbare, transpersoonlijke levensenergie, maar ook gevormd uit het wezen van zijn huidige incarnatie, zijn zuivere individualiteit. Deze verbinding voelt echter als één kernvuur, een ervaring die daarvoor niet bestond en verwand is aan de rechte weg van de sjamanen, de keus van de tzaddik [5] uit de kabbalah of de zoe noesis van de Griekse filosoof Proclus, waarbij leven en intuïtief holistisch weten vervloeiend tot een en hetzelfde beginsel. Een beginsel dat zonder boeken of kerken in liefde voor mens, aarde en eigen individuatie wordt geuit. Verlichting, maar dan van een totaal ander kaliber. De rol van de vrouw als tijdelijk lichaam van de godin speelt in de tantrische mystiek een cruciale rol in het verlichtingproces. Geheel anders dan in de Rechter Pad religies is haar belang, gelijkwaardigheid en rol dus volledig geëmancipeerd. De oplevende belangstelling van vooral vrouwen voor vamachara als spiritueel pad is daarom niet verwonderlijk, al zullen politieke feministes wellicht gruwen van de man – vrouw rolverdeling; het blijft het enige pad dat de vrouw volledig vrouw laat zijn in al haar rijkdom en complexiteit  …  Jai Kali Maa  (Mag moedergodin Kali voor altijd in je hart wonen!)

kali-puja-banner

 

NOTEN

 

 1. Zie VAMACHARA pag. 370-372
 2. Zie VAMACHARA pag. 332-337
 3. Met de Ene Oorzaak der dingen scheidde Aristoteles God en Schepping en daarmee God van Godin omdat die laatste het universum is, maar in een paradox ook de Schepper omvat in nirguna
 4. Zie voor uitgebreide beschrijving eenwording met Godin via astraallichaam full body orgasme VAMACHARA pag. 344-348 : Linker Pad verlichting en verlossing : de Bloemenpoort van Cidrupini

Tzaddik is rechtvaardige of heerser of degene die gelijk heeft, doet wat juist is.

73865_280517092050752_1036163067_n
Steun de kleine boekhandel en bestel indien u geinteresseerd bent het boek bij Frontier World!

©Benjamin Adamah 2016   – Dit bericht verscheen eerder in tijdschrift VAMzzz www.vamzzz.com

Tot 25% minder stroomverbruik bij meer stroomverbruik!

20160204_021413_HDR55.jpgTot 25% minder stroomverbruik bij meer stroomverbruik! Rara hoe kan dat?
Al geruime tijd circuleren op het Internet berichten dat orgon het stroomverbruik positief beïnvloed, dat wil zeggen, het aantal KwH naar beneden brengt. Op het web, circuleren al enige tijd berichten over stroombespartingen tot 30% met orgoniet.  Na twee jaar testen met de DOOOZz Stroombespaar-set in combinatie met de 24-Hours en twee jaar juist intensiever gebruik van elektrische apparaten dwingen de overzichten van ons energiebedrijf inderdaad de conclusie af dat orgone velden een tot dusver onbekende, maar zeer gunstige stroombesparende werking hebben. In het eerste jaar waren we verbaast over een onverklaarbare daling van 13%, terwijl ik, door veel meer thuis te werken het stroomverbruik juist had opgevoerd. In het jaar daarop bleek de daling van het aantal KwH in twee jaar doorgezet naar bijna exact 25% ten opzichte van 2014. Hoe het precies werkt, daarvoor moet nog een formulering worden gevonden omdat het niet valt uit te leggen binnen het mainstream-wetenschappelijk vocabulaire, maar goed energiebedrijfcijfers liegen niet in dit geval, want de meetresultaten zijn niet afkomstig van een labiele smartmeter. Het is alsof stroom veel efficiënter wordt gebruikt indien er een sterk orgonveld is opgezet.

De DOOOZz Stroombespaar-set bestaat uit een bioniet-brick die je in de meterkast op het meterblok legt en drie orgone schijven die je op je grootste stroomvreters legt, als koelkast, wasmachine, droogtrommel e.d.. De 25% besparing werd bereikt in combinatie met drie 24-Hours. De elektrosmogvervuiling ter plaatse beïnvloed altijd de sterkte van de orgonvelden die door DOOOZz-producten worden afgegeven, aldus zal de besparing per huishouden verschillen.

Bestellen kan via http://webshop.dooozz.nl/ en de aanbiedingen pagina: http://webshop.dooozz.nl/c-3380399/dooozz-aanbiedingen/

 

 

 

 

Daarvoor doe je het…

P1080926_bewerkt-1
Beste Benjamin,
 
Het is niet te geloven, maar ik SLAAP weer!!!
Ik heb het even aangekeken voor ik een mail stuur, maar ik slaap al sinds ik je Dooozz-produkten in huis heb.
De eerste nacht sliep ik al na een uur in, terwijl ik altijd UREN wakker lig, soms tot half 5 in de ochtend of tot half 6 zelfs.
En nu, naarmate ik ze langer bij mijn slaapplek heb staan, slaap ik met de nacht beter.
Gisternacht heb ik zelfs 7 uur achter elkaar geslapen!!!
Dat is in geen 3 jaar meer voorgekomen.
Ik was vroeger een fantastische slaper, licht uit en BAF ik was weg, 8 tot 9 uur pitten altijd, en kwiek wakker-worden.
Nu al 3 jaar geen oog dichtgedaan en glashelder in mijn hoofd, maar het lijf is doodmoe.
Soms dacht ik:’ this is killing me.’
Nu doe ik weer het licht uit, lig een kwartiertje…en…WEG!
Ik kan weer dromen godzijdank. Ben je zeer dankbaar, wat een ontdekking om zoiets te maken en aan de man te brengen.
Geniaal!
Ik begin weer mens te worden.

Hartelijke groet van N.

De een na leukste feedback die een klant me gaf tot nu toe. Nummer 1 blijft een telefoontje van een moeder van een meisje uit een Wi-Fi-klas dat zo ongeveer was opgegeven vanwege zogenaamde ADHD, woedeaanvallen, doorlopende irritatie, driftbuien en concentratieproblemen. Met een 24-Hours in huis veranderde ze tot grote verbazing van haar docente in twee weken tijd weer in een gelukkig oplettend meisje dat in de klas haar best deed en goed in haar vel zat. Had de schooldirectie het artikel “Microwaves immitate pesticides” gelezen waarin wordt uitgelegd wat straling met de frontaalcortex van kinderen (en volwassenen) doet, dan was haar die ellende van destijds a priori bespaard gebleven.

Asteroïde 19730 Machiavelli

Niccolo_MachiavelliIn de geboortehoroscoop kleurt Machiavelli vooral de omgang en invulling van het begrip macht, machtswil  c.q. immorele machtsuitoefening in de horoscoop. Hierbij de kanttekening dat er diverse andere lichamen dominant geaspecteerd zijn, die met machtsmisbruik worden verbonden (o.a. Typhon, Nessus, Eris, Pluto, Orcus), en dat Machiavelli zich wel met een of meerdere persoonlijke spelers (Zon, Maan, Mercurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, MC, Ascendant, Pars Fortuna etc.) moet verbinden, teneinde een doorslaggevend accent aan de horoscoop te geven. Prominente Machiavelli-aspecten binnen 1 graad vinden we bij veel bekende machtsmisbruikers, immorele politici en CEO’s.

Jean-Claude Juncker heeft Machiavelli in vierkant Zon/Siwa en driehoek Saturnus. George W. Bush heeft de asteroïde o.a. vierkant Mars; driehoek Mercurius en sextiel Varda. Zijn vader George H.W. Bush heeft Machiavelli/2001UR163 oppositie Zon (waarbij Zon vierkant Typhon/Uranus staat en vierkant Varda. Henry Kissinger heeft Machiavelli sextiel Mars/Nemesis (vernietigend eindoordeel uitvoeren) en vierkant Pandora(impact)/Minerva(wijsheid)/Hilda(energie manipulatie) en driehoek 1998WU31 (machtsdwang, omgaan met macht, beperken of los breken). In Hitlers horoscoop zien we Zon vierkant Typhon, een gesloten driehoek Zwarte Maan (deformatie, diepe bewustmaking)/1999TD10/Elatus (invasie,een imperium bouwen middels gladde praatjes en misleiding), Orcus (dood, sadisme, vrijheid of gevangenschap). Pluto (macht) driehoekt Varuna/Hilda (superexpansie, historische impact van een duister gehalte) De rol van Machiavelli is in zoverre interessant dat deze driehoek Beowulf (uitbanning, uitdrijving) in Maagd staat en rassisme en discriminatie onder de negatieve Maagd vallen. Machiavelli geeft bij hem in geen geval de PK’s voor zijn machtsmotor, maar wel de ammunitie om mee te schieten. Zbigniew Brzeziński-speeltje en massaslachter (o.a. Libië) Barack Obama, berucht om het vermoorden van burgers met drones, heeft Machiavelli conjunct Icarus/Lilith (zieke, duistere inspiratie); driehoek 1998BU48 (groot kapitaal), vierkant Typhon (extreme politieke misdaden en rampen) en driehoek Cyllarus/Hygeia (parochiepraatjes x zorgstelsel). Bekend is zijn verbeten invoering van een 100% Big Farma-gelieerd zorgstelsel, de ontregeling van Syrie sinds 2006 door de VS en Monsanto blijft ook gewoon in het zadel (Machivelli sextiel Ceres). In Eris/Hilda (duistere strijd tot en met die mensen energie uitzuigt vierkant Orcus/Toro (bruut, doortastend moorden) en de driehoek Typhon Zwarte Maan en Venus driehoek 1998WU31 (partijen verbinden voor zieke machtsdwang met sympathiek gezicht) zit Machiavelli’s back-up. Met Hylonome sextiel ongecor. Met Zwarte Maan en Biener driehoek Cruithne spande hij met valse sentimenten de zwarte kiezer voor zijn Chessboard-karretje. Geostrateeg Zbigniew Brzeziński heeft Machivelli/Rhadamantus/Amun (Willen overwinnen middels pragmatische machtsoordelen) sextiel Pluto; sextiel Toro; vierkant Bienor (bekend worden); oppositie Lilith. Nestlé-CEO Peter Brabeck-Letmathe chockeerde de wereld met de uitspraak: Er zijn twee manieren om met water om te gaan. De ene, wijdverspreid door de Ngo’s is dat water een fundamenteel recht moet zijn voor iedereen. Dat is natuurlijk een heel erg extreem standpunt… Nestlé is ervan overtuigd dat men de waarde van water moet beseffen, en om die waarde duidelijk te maken, plakken wij er een prijs op. Nooit eerder had iemand dit fundamentele recht van mensen op schoon drinkwater durven aantasten – zijn Neptunus het grote water) staat diehoek 1998BU48 (het grote geld) en met zijn Zon/Mars/Toro vierkant Deucalion kan hij zichzelf ijskoud en onvoorstelbaar bot serveren.  Zijn Machiavelli staat conjunct Orcus vierkant Pallas/Phaeton, wat zijn machtsdelirische uitspraak tot in de finesse dekt. Benjamin Netanyahu heeft Machiavelli driehoek Pluto; Machiavelli oppositie Maan (persona) en sextiel Cruithne (roots). Zijn 1998WU31 is sterk geaspecteerd. Driehoek Pallas/Quaor (uitbouw politiek stelsel met machtsdwang); sextiel Eris/Chariklo (op toekomst gerichte machtsdwang zonder opgeven) en conjunct 2001UR163 (steken laten vallen en veel inspanning leveren het totaalplaatje en de details van de machtsexpansie in synergie te houden). Neocon-havik Paul Wolfowitz heeft Pluto conjunct beide Noorderknopen en Machiavelli o.a. conjunct Chaos/Itokawa (eigen machtswil krachtig, en over de normale regels heen, doordrukken via embedded journalism); sextiel Mercurius en vierkant Rhadamantus. Wolfowitz schreef dat hij een getemperd gevoel van overwinning ervoer toen het beeld van Saddam Hoessein werd omgetrokken; hetgeen zoals we nu weten volledig geregisseerde nieuwsbeelden waren, waarbij de VS dit omtrekken van het beeld zelf orkestreerde en uitvoerde. Donald Rumsfeld heeft Machiavelli conjunct Eris/Amycus/Cruithne oppositie Maan; sextiel Saturnus/Hidalgo; driehoek Salacia; vierkant 1996TO66. Interessant is hier zijn achtergrond als worstelaar die nooit opgaf (Eris/Machiavelli = luctor et emergo) en zijn rol in de Patriot Act/ War on-Terror zwendel (gedeformeerd patriottisme). Bij Hillary Clinton springt, inzake haar jarenlange lobby voor een van de meest criminele bedrijven ter wereld, Monsanto, in het oog: Zon in Schorpioen oppositie Ceres; vierkant 2001UR163/1998WU31 in Waterman, waarin een geblurde, foute visie fuseert met machtsdrang en hier de dwergplaneet van voeding en bevoorrading (Ceres) in betrekt. Pluto/Mars, haar heersende planeten, staan in oppositie met 1996TL66 (onmenselijkheid, lelijkheid, vernietiging via agressieve machtsdrang). Eris staat conjunct Typhon (strijd tot het uiterste voor iets monsterlijks). Orcus vierkant Maan. Dat was het voorwerk. Machiavelli staat bij haar vervolgens sextiel Maan; conjunct Pholus (eerste dominosteen) en beide Noorderknopen (karma). Machiavelli is doorgaans niet sterk genoeg om de empowerment van de machtsdrang te voeden, maar geeft wel extra steun en een sterke kleuring en richting aan hoe de machtsdrang zich zal manifesteren, een beetje zoals de adviseur, die de historische filosoof van de macht, Machiavelli, zelf was in zijn tijd. Omlooptijd 5 jaar en 210 dagen. Perihelium 1,74111AE aphelium 4,4452 AE.

DOOOZz Femina bij overgangsklachten en PMS

12717193_1022912797732064_4047277687521418279_n

DOOOZz Femina is speciaal ontwikkeld als natuurlijke remedie voor vrouwen in de overgang en het verlichten van klachten die met de menstruatie te maken hebben.
Deze reeks DOOOZz producten komt op de markt als:

 1. Een variant op de DOOOZz Sleep Natural Bionite
 2. Een variant op de DOOOZz City Disc
 3. Een variant op de DOOOZz 24-Hours

Tot nu toe zijn de testresultaten positief, tot en met het verdwijnen van opvliegers, het verzachten van de PMS-fase en het verlichten van menstruatie-gerelateerde migraine.

Het ontstaan van de DOOOZz Sleep Natural Femina

De eerste DOOOZz Femina-variant was de Sleep Natural Femina. De DOOOZz Sleep Natural Bionite werd ontwikkeld om slaapproblemen op te lossen sec als direct gevolg van stralingvervuiling. Straling stoort vooral op ons slaappatroon omdat onze pijnappelklier in een stralingvervuilde omgeving ’s nachts de straling als licht interpreteert. Ons lichaam “denkt” hierdoor ook ’s nachts dat het dag is. Gevolg is een verstoring in de aanmaak van melatonine die heel ver gaat.* Slapeloosheid en soms neerslachtigheid zijn de eerste symptomen hiervan, net als vermoeidheid als gevolg hiervan. Verder verstoort straling ook de serotonine, de dopamine ook een dag-nacht-ritme regulator) en de cholinesterase-acethylcholine balans. Deze twee stoffen maken respectievelijk kalm en alert. De acethylcholine piekt onder invloed van straling enorm ten opzichte van de cholinesterase op een zelfde wijze als dit gebeurt via organopesticiden. In de praktijk zien we hierdoor een enorme toename van zogeheten ADHD bij kinderen die helemaal geen ADHD is, maar door straling, tegenwoordig vaak via de school (wi-fi klas) wordt veroorzaakt. (Dit verklaart het soms snel verdwijnen van ADHD symptomen bij kinderen na DOOOZz gebruik). Maar ook zet straling de ontgifting deels of geheel op slot door de celcommunicatie te verstoren en worden hystamine en de stresshormonen als adrenaline en noradrenaline kunstmatig verhoogd. De optelsom maakt het niet moeilijk te snappen waarom in Nederland 50% slecht tot zeer slecht slaapt.

DOOOZz Sleep Natural Femina

Voor vrouwen in de overgang en vrouwen in de vruchtbare leeftijdgroep werkt straling extra hormoonverstorend. Waar de DOOOZz Sleep Natural Bionite is ongeveer 49 van de 50 gevallen een doorgaans flinke verbetering geeft (zie ook DOOOZz Testimonials), waar het slaapverstoring door straling betreft, gooien hormonen bij sommige klanten alsnog roet in het eten). Overgangsklachten zijn van oudsher, ook ver voor het draadloze tijdperk een bron van slechte nachtrust. Toch heb ik ook daar iets op kunnen vinden. Ik heb geen enkel DOOOZz product ooit als een wondermiddel gezien. Ik gebruik 30 ervaring met lithotherapie en ongeveer 15 jaar ervaring en testwerk met vrije energie-vormen om een specifiek probleem te pareren. Dan is het enkel aan de getuigenissen van de gebruikers of ik daar in slaag of niet. De Feminalijn heb ik uiteindelijk na vier maanden testen, met resultaten varierend van “duidelijk verlichtend” tot “werkt geweldig!” in de handel gedaan. Unaniem deed zich geen feedback voor die om doorontwikkeling van het bereikte stadium vroeg. Femina-producten zijn zowel klachten verlichtend gebleken bij overgangsklachten als bij menstruatieklachten. De DOOOZz Sleep Natural Femina werkt vooral bij heftige opvliegers en zweetaanvallen en de Femina Disc geeft overdag meer energie en hield tot dusver bij een scala aan PMS en andere menstruatie-gelieerde klachten. Femina-producten werken met een beschermend orgonveld opgewekt op basis van natuurlijk materiaal waaraan extra informatie is toegevoegd middels een natuurerts dat al honderden jaren lang wordt gebruikt om de vrucht in de moederschoot te beschermen en hormonen bij vrouwen te balanceren.

Libido verhogend bij mannen

Merkwaardigerwijs werkt de Femina Disc bij veel mannen libidoverhogend, tot zelfs natte droom stimulerend. DOOOZz Femina producten zijn verkrijgbaar via webshop.dooozz.nl. Bij voorkeur gebruiken tijdens de perioden dat het nodig is. Gebruik de gewone DOOOZz producten als b.v. de City Disc In de rustige perioden en bewaar de Femina producten dan in een blik.

 

*Bij Duitse metingen daalden de melatonine niveaus in een flat tegenover een flat waarop een zendmast werd aangezet binnen twee maanden bij veel bewoners met 80%!! Melatonine heeft behalve voor ons dag-nacht-ritme een cruciale functie in de bescherming tegen borst-, en prostaatkanker en depressie zonder psychische oorzaak. 

Asteroïde 4450 – Pan

P1080996Pan is een van de meest geprononceerde voorbeelden van de naam van een hemellichaam dat de inhoudelijke lading dekt en noopt in dat opzicht tot interessante metafysische discussies. (Waarom geeft iemand die naam aan die asteroïde in dit geval? En hoe definieer je eigenlijk de grens tussen natuurlijke en kunstmatig inzake de interferentie uitwendige realiteit en menselijke geest?). Pan heeft te maken met de hele psychosfeer van de Aarde-, en Bosgod Pan, met de ongerepte natuur, wildernis, natuurwetten, de ongerepte Aarde, met bossen, dieren, libido, seksuele luchthartigheid, levenslust en passie. Conjunct de Noordermaansknoop legt Pan in de geboortehoroscoop of progressieve horoscoop een contact met de oorspronkelijke sabbath en heksencultus; conjunct Venus geeft Pan een grote (opleving van) creatieve power en kunst die een speelse positieve energie uitstraalt. Geen conceptuele, kille of rapporterende kunst, maar kunst die het allerdichtst bij de pure creatieve oerkracht komt. Hier geldt de uitspraak van Odilon Redon: Ik laat het kunstwerk zichzelf inspireren. Daartegenover koestert Pan een grondige aversie tegen repressie door overtechnische en/of bureaucratische systemen en kunstmatig leven. Pan via oppositie of vierkant gefrustreerd door Pluto of Saturnus of lichaam van soortgelijke natuur als deze heavy weights kan overdreven of ontwikkelingremmende schaamtegevoelens geven inzake seksualiteit, irrationele schaamtegevoelens wanneer anderen de blote voetzolen zien, en een foute d.w.z. de sec analyserende, catalogiserende visie op de natuur. De magie van de natuur wordt in dat geval wel ervaren, ook intens, maar men deformeert dit door zich fout met de natuur te bemoeien; iemand die vlinders vangt, opprikt en inlijst inplaats van in verwondering de vlinder te laten vliegen voldoet aan dit patroon, net als de bioloog die dieren van allerlei belachelijke zenders of halsbanden voorziet in het “belang” van wetenschappelijke data. Pan daagt ons uit na te denken over het zieke dogma van het christendom dat Pan ten onrechte tot het prototype van de Duivel maakte (Gij zult heersen over de schepselen op Aarde) – waarom niet: Gij zult in harmonie leven met de schepselen der Aarde en de Aarde zelf!? Ook een typische Pan-uitspraak is het Indiaanse gezegde: Wanneer de laatste boom is gekapt en de laatste vis is gevangen, alleen dan kom je er achter dat je geld niet kunt eten… Pan is een snel lopende apollo- asteroïde. De omlooptijd van Pan bedraagt 1 jaar en 267 dagen.

Niemand durft het te benoemen…

YEMEN US DRONES BAN

Op 16 januari 2015, vandaag precies een jaar geleden, verwijderde Facebook stiekem een link [1] van mijn tijdlijn betreffende een drone-aanval uitgevoerd door de VS op een bruiloft in Yemen, waarbij volgens Human Right Watch 12 mensen om het leven kwamen. De aanslag vond plaats op 12 december 2013 en leidde nergens in het westen tot spontane demonstraties tegen terreur. De kranten omzeilden de extreme close up van het humanitair drama of zwegen eenvoudig. Zoals ze ook georganiseerd zwegen over een demonstratie tegen de oorlog in Iraq in het Verenigd Koninkrijk in 2006 waar 6 miljoen Britten “Nee” zeiden tegen deze oorlog. 2,3 miljoen mensen meer dan er meeliepen voor Charlie Hebdo in heel Frankrijk. NOS en alle Nederlandse kranten zaten in dit complot om de grootste demonstratie ooit gewoon te negeren.

Over de aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo schreef de Britse mainstreamkrant de Guardian: ‘Wednesday’s atrocity was the bloodiest single assault on western journalism in living memory.’ Helaas voor de Guardian is dat niets dan stemmingmakerij. De bloedigste aanslag op een westers persbureau werd uitgevoerd op 23 april 1999 in Servië door de NATO. Hierbij werden 16 persmedewerkers vermoord middels een bombardement dat zo zwaar was dat je van regelrechte persverdelging kon spreken. Nergens westerse leiders die een geregisseerde optocht liepen met een gefakete betrokkenheid op hun smoel. Niemand die spontaan de straat op ging hoewel Amnesty International er over rapporteerde: ‘The bombing of the headquarters of Serbian state radio and television was a deliberate attack on a civilian object and as such constitutes a war crime’.

De VS en NATO hebben een enorme hekel aan persvrijheid en oorlogsjournalisten. Daarom is alles doelwit wat niet onder de absurde term embedded journalism valt. Udo Ulfkotte noemt het presstitution. Het bombarderen van het hoofdkwartier van Al-Jazeera op 8 april 2003 was daarom – zo meldt de Guardian – van te voren afgesproken tussen George Bush en Tony Blair. Eerder in november 2001 sloegen 2 Amerikaanse luchtdoelraketten in op het Al-Jazeera kantoor in Kabul. Nooit heeft de Telegraaf in die periode grote koppen op de voorpagina gezet met de term MOORDENAARS!

En dit is maar een detail uit een lange reeks moorden door de NATO op journalisten. In augustus 2011 bombardeerde NATO de Lybische zendstations waarbij drie persmedewerkers gedood werden en 21 gewonden vielen. Het meest misselijk makende beeld op de dag dat 1,5 miljoen mensen in Parijs de grote Je suis Charlie-mediahype vormgaven was dat van Benjamin Netanyahu. Tijdens de meedogenloos harde aanvallen op Gaza zomer 2014 werden maar liefst 17 journalisten vermoord door de Israëliërs. Niet alle journalisten die volgens de algemene opvattingen over persvrijheid werken (en die zijn ethisch vastgelegd in de Code van Bordeaux) worden vermoord. Soms worden ze enkel opgesloten zoals de Yemenitische journalist Abdulelah Haider Shaye, die op last van Barack Obama drie jaar gevangen werd gezet, enkel omdat hij het was die de moordpartij door de VS op het dorpje al-Majalah aan het licht bracht. Hierbij werden, in december 2009, 41 mensen afgeslacht, waaronder 14 vrouwen en 21 kinderen. De Yemenitische president Ali Abdullah Saleh wilde de journalist gratie verlenen in 2011, maar kreeg toen een telefoontje van Obama waardoor  Abdulelah Haider Shaye uiteindelijk drie jaar in de cel doorbracht om na te denken over Freedom. Direct na zijn vrijlating in juli 2013 gaf het Witte Huis aan dit zeer te betreuren om reden die duidelijk is: allergie voor vrije pers.

Oorlog is iets onmenselijks en de schade werkt zo lang, zo intens door in meerdere generaties dat het totaal verbijsterend is dat dit verschijnsel anno 2015 nog steeds bestaat. Sterker nog, ondanks het aanhoudend schapengeblaat over een vrije westerse pers dienen de mainstream persbureaus enkel de ene superleugen na de andere om oorlogen en bloedvergieten te laten continueren. Amerika geeft volgens haar eigen CIA 1,3 miljard per week uit aan veiligheidsdiensten en 95% van die nu 67,6 miljard dollar per jaar (64,22 miljard) wordt enkel gebruikt om desinformatie in de massamedia te lozen. (bron. Andreas von Bülow). 64,22 miljard per jaar voor het financieren van leugens in dienst van de Bilderberg-idioterie de hele aardbol geopolitiek te willen overheersen. En dan hebben we het hier enkel over de VS. Alle verplicht met de VS bevriende landen en zeker alle NATO-landen moeten meedrijven op deze tsunami van Amerikaanse leugens en propaganda. Het totaalbedrag aan met belastinggeld gesponsorde leugens, informatiefiltering en propaganda is dus veel en veel groter. Aan wapens wordt jaarlijks in symbiose met de presstitutes 1,756 biljoen uitgegeven. Komt neer op 249 dollar per wereldburger.

Zelfstandige journalisten als John Pilger kaarten daarom de cruciale schurkenrol van mainstreamjournalisten aan bij het ophitsen tot oorlogen en het bagatelliseren van moord en genocide in dienst van corporaties en geopolitiek. In zijn meesterwerk The war you don’t see (http://johnpilger.com/videos/the-war-you-dont-see) bekennen diverse mainstream-journalisten hun spijt en schaamte achteraf voor het meegaan in de VS-leugenmachine. Recent werd de bekentenis van de nu dissidente Duitse topjournalist Udo Ulfkotte een hit in de social media. Hij werkte jarenlang voor mainstreamkrant Frankfurter Algemeine. Op YouTUBE doet hij een boekje open over de volledig in de pocket van de Amerikaanse veiligheidsdiensten opererende Duitse pers ingeleid met: It is not right what I have done in the past…To manipulate people. To make propaganda against Russia and it is not right what my collegues do and have done in the past, because they are bribed to betray the people. Not only in Germany but all over Europe.

De publieke discussie over westerse meningsvrijheid hanteert dezelfde flutlogica als een hipster die vegan eet en tegelijk Starbucks-koffie lurkt en ze puilt uit van de taboes. In Nederland heeft de farmacratische lobby het voor elkaar dat iemand die brandnetelthee verkoopt als bloedzuiverend middel dat goed voor huid en haar is een boete van 35.000 krijgt. Natuurgenezers worden door een leger van treiter-, annex desinformatiediensten belaagt, gesteund door presstitutes van Monsanto-promoter Volkskrant. Alles inzake stralingrisico’s, Gladio en chemtrails is taboe. De enige oplossing voor Internationaal terrorisme is helemaal onbespreekbaar: het stoppen met het nu decennia achtereen bombarderen, kleineren, vermoorden, verminken en bestelen van burgers in het Midden Oosten of elk ander land dat ofwel over delfstoffen beschikt die de elitecorporaties willen hebben ofwel een politiek leider die kritiek op de VS heeft. In Nederland refereerde, toen Je suis Charlie in de lucht hing, maar een persoon (zijn uitgeefster bij Radio 1) aan de cartoonist Gregorius Nekschot, die door de Nederlandse politie in 2008 uit zijn woning werd gesleurd en waarvan we sindsdien niets meer vernamen. Mensen worden gedood met wapens. Wapens zijn het product van een samenwerking tussen wapenfabrikanten en de regeringen die vergunningen voor hen afgeven, waaronder die van Rutte en presstitutes die slachtpartijen voor elitedoelen “missies” of “tereurbestrijding” blijven noemen. Bij elke aanslag laten zowel de kranten en de NOS, als de idioten die zich door de massamedia tot een demonstratie laten ophitsen, de wapenfabrikanten buiten schot. Die blijven taboe. Veel belangrijker is voor een goed gevoel bij jezelf met jezelf voor jezelf met een kartonnen bord rondlopen met Je suis Charlie erop in de illusie dat je iets bijdraagt aan een humanere wereld. En dit is exact waar alle politici, CEO’s en presstitutes op hoopten.

[1] http://www.democracynow.org/2014/2/21/turning_a_wedding_into_a_funeral